Logo leading Transformations
Zelfsturing | samenspel tussen autonomie en alignment

Zelfsturing: samenspel tussen autonomie en alignment

De complexiteit en veranderlijkheid van de wereld maken het moeilijk voor management om beslissingen te nemen. Door teams meer autonomie te geven, kunnen organisaties sneller reageren op veranderende omstandigheden en flexibeler inspelen op veranderende markten en klantbehoeften. Hierdoor kunnen organisaties sneller groeien en succesvoller zijn in een steeds veranderende wereld.

Zelfsturing in organisaties is een belangrijk onderwerp, waarbij het samenspel tussen autonomie en alignment van groot belang is. Alignment is essentieel voor het behouden en ontwikkelen van nieuwe dingen in een organisatie. Het geeft richting en focus aan het team, zodat iedereen weet waar het bedrijf naartoe gaat en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

In de volgende video van Henk Kniberg wordt dat mooi uitgebeeld hoe de samenwerking tussen het management en de teams kan  gaan:

 

De 4 kwadranten lijken aan te geven dat er in een organisatie sprake is van onduidelijkheid over de rol en plaats van teams binnen de organisatie. Er zijn verschillende manieren van leidinggeven die invloed hebben op de interactie tussen teams en leiding.
 
  1. In het kwadrant linksonder zijn teams zoekende en hebben geen duidelijk besef dat ze onderdeel zijn van de organisatie, omdat er geen leiding is. Ze zoeken naar hun eigen bestemming en bedoeling en hopen dat de omgeving hen iets kan bieden.
  2. In het kwadrant rechtsonder hebben teams zich een eigen plek en invulling gegeven in de organisatie, maar er is geen contact tussen de hogere lagen. Dit leidt tot een eilandjescultuur, met veel gemekker en gedoe tussen teams en leiding. Vaak leidt dit tot directief leidinggeven van de top, waardoor de organisatie in het kwadrant linksboven terechtkomt.
  3. In het kwadrant linksboven is er directief leidinggeven waarbij de top duidelijk aangeeft wat er gedaan moet worden. Teams volgen instructies op, maar voelen zich niet verantwoordelijk. Dit kan leiden tot een gevoel van minderwaardigheid bij teams en een gebrek aan motivatie. Als de top hierdoor moedeloos wordt, kan de organisatie terugvallen naar het kwadrant linksonder, waarbij teams hun eigen koers gaan varen en op zoek gaan naar hun eigen waardering.
  4. In het kwadrant rechtsboven is er een gezonde interactie tussen teams en leiding, waarbij de leiding aangeeft wat de bedoeling van de organisatie is en binnen welke kaders dit moet gebeuren. Teams hebben zich hiermee verbonden en zorgen voor maximale autonomie om de bedoeling zo snel mogelijk te realiseren, ook als er veranderende omstandigheden opdoemen. Hierdoor is er een groot vertrouwen van managers in de autonomie van teams en geloven dat de organisatie op deze manier haar bestemming het beste kan bereiken.
 

Gebrek-aan-zelfsturing-loop

In plaats van continu te schommelen tussen rechtsonder en linksboven, zou een organisatie zich moeten richten op het kwadrant rechtsboven waar een gezonde interactie en samenspel tussen teams en leiding aanwezig is.
gebrek aan zelfsturing loop

Ruimte geven aan teams en professionals

Autonomie is een belangrijk onderdeel van zelfsturing. Het geeft professionals en teams de ruimte om hun eigen beslissingen te nemen en hun eigen doelen te stellen. Echter, autonomie kan alleen worden ontwikkeld wanneer er duidelijke kaders zijn waarbinnen men mag opereren. Zonder deze kaders, verliezen teams en professionals hun kracht en focus en kan het leiden tot gedoe en inefficiëntie binnen de organisatie.

Richting en kaders stellen

Het management heeft een belangrijke rol in het creëren van de juiste balans tussen autonomie en alignment. Ze moeten duidelijke kaders stellen, zodat teams en professionals weten waarbinnen ze mogen opereren, maar tegelijkertijd moeten ze hen steunen en beschermen. Dit gebeurt door het bieden van de juiste middelen, het geven van feedback en het beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Respect voor de rol van het management

Vanuit het team of de professional is het belangrijk dat er respect is voor het management. Dit geeft een gevoel van veiligheid en erkenning van bestaansrecht. Ongefundeerd kritiek geven op het management is echter het begin van het einde van een zelfsturende organisatie, aangezien het management in een autocratische positie wordt gedrukt. Hierdoor komt er weer een wig tussen autonomie en alignment.

 

Samenspel tussen management, teams en professionals

Om het samenspel tussen autonomie en alignment te bereiken, moet het management zoveel ruimte geven als mogelijk zonder dat de focus en kracht van het team verloren gaat. Hoe meer het team verbonden is met de gemeenschappelijke bron (bestemming en leidende principes), hoe meer ruimte het team als vanzelf krijgt en hoe meer zelfsturing er in de organisatie kan ontstaan.

 

Zelfsturing in organisaties is de toekomst!

De wereld waarin we leven is steeds complexer en veranderlijker geworden. Dit maakt het moeilijk voor management om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op de juiste informatie en inzichten. Dit kan leiden tot stroperigheid binnen organisaties en kan ertoe leiden dat ze achter de feiten aanlopen.

Om hiermee om te gaan, wordt steeds vaker gezien dat teams meer autonomie krijgen. Dit komt omdat zij vaak de kennis en kunde hebben om snel en effectief te reageren op veranderende omstandigheden. Hierdoor kunnen organisaties sneller en beter beslissingen nemen, waardoor ze op tijd kunnen anticiperen op de complexiteit en dynamiek van de wereld om hen heen.

Door teams meer autonomie te geven, kunnen organisaties ook sneller inspelen op veranderende marktontwikkelingen en kunnen ze flexibeler reageren op veranderende klantbehoeften. Hierdoor kunnen organisaties sneller groeien en succesvoller zijn in een steeds veranderende wereld.

Via het juiste samenspel tussen autonomie en alignment, geef je jouw professionals en teams de ruimte om te excelleren en te groeien. Het management biedt duidelijke kaders en steun, waardoor de teams veiligheid en vertrouwen ervaren. In je organisatie krijgt iedereen de erkenning van zijn bestaansrecht en krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. Kies voor een toekomstgerichte organisatie!

Meer weten hoe je dat doet?

Ben je op zoek naar een manier om jouw organisatie naar een hoger niveau te brengen? Overweeg dan organisatie coaching! Wij geloven dat zelfsturing de sleutel is tot succes en daarom bieden wij professionele coaching om jouw organisatie te helpen de juiste balans te vinden tussen autonomie en alignment. Er wordt gewerkt met alle teams om duidelijke kaders te stellen, steun te bieden en bescherming te geven zodat jouw professionals en teams zich kunnen ontwikkelen en excelleren.

Kies organisatie coaching voor succesvolle zelfsturing en groei van jouw organisatie.  Neem contact op voor meer informatie.

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen

Je bericht is verstuurd. Ik neem snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Johan de Kleine

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Ik wil graag een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.