Heisessie begeleiding

No problem can be solved
from the same consciousness that created it
(Einstein)

Heisessie: leren, opladen en richting bepalen

Succesvolle organisaties en teams stappen met enige regelmaat een of meerdere dagen uit hun dagelijkse werk. Samen op een heisessie de tijd nemen terug te kijken en vooruit te kijken: “Wat leren van onze mislukkingen?” en “Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?”

Op zo’n heisessie is het goed om stil te staan bij de kernwaarden van je organisatie, je team en ieder teamlid. Naast dat deze kernwaarden je onderscheiden van anderen, zijn ze ook de ‘batterijen’ van de organisatie. Het zorgt voor energie, waardoor het allemaal als vanzelf in de juiste richting beweegt.

Via een heisessie bouw je verder aan je team. Je kalibreert je visie en missie en strategie. Je keert geïnspireerd naar huis met gezamenlijke doelen en actiepunten. 

Procesbegeleiding: wel of niet zelf doen

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om helemaal zelf het proces op de heisessie te begeleiden. Alleen hou er rekening mee, dat dat je in een spagaat komt. Je wil tegelijk inhoudelijk bijdragen en het proces begeleiden. Het is aan te bevelen dat je de heisessie door iemand anders laat begeleiden. Bij voorkeur iemand van buiten de organisatie, omdat je met onderstromen te maken hebt. Het is bijna onmogelijk voor een procesbegeleider om het proces van onderstromen, als die tegelijkertijd onderdeel is van deze onderstromen. 

Eensgezindheid in visie en doelen

Door even uit de hectiek van de dag te stappen, ga je elkaar van je collega’s anders zien en echt begrijpen. Hiermee versterk de teamcohesie enorm. Omdat je samen in de diepere samenhang duikt van alles wat er speelt, krijg je zicht op die dingen die echt nodig zijn. 

Als vanzelf kom je eensgezind tot betekenisvolle oplossingen. Kortom, op een heisessie kom je tot onalledaagse en waardevolle oplossingen en toekomststrategieën.

Betekenisvolle gesprekken voeren,
die je niet op kantoor met elkaar hebt.
De ander echt beter leren
kennen en begrijpen.

Verbreding en verdieping

Op kantoor ben je gefocust op wat gedaan moet worden. Tijdens een heisessie laat je dat los. Je verbreedt je blik, zodat je het totaalplaatje ziet. Via ervaringsgerichte werkvormen ga je als team tijdreizen, waardoor je verleden en toekomst eenvoudig met elkaar verbindt en gezamenlijk beseft wat je vandaag te doen staat.

Kernwaarden en onbenut potentieel

Je gaat terug naar het verleden naar de roots van de organisatie en de oorspronkelijke waarden en leidende principes.  Samen kijk je wat je leert van de minder succesvolle periodes in het verleden. Je delft naar het onbenut potentieel binnen je organisatie en hoe je deze vermogens gaat benutten in de komende toekomst. 

Klaar voor de toekomst

In je reis naar de toekomst verken je diverse toekomstscenario’s, omdat je de toekomst nu eenmaal niet helemaal kunt voorspellen. Wat je wel doet, is je maximaal voorbereiden op de ongewisse toekomst door een strategie te ontwikkelen waarmee je de kans enorm vergroot om die toekomst uit te laten komen die aansluit bij jullie visie. 

Heisessies zijn fundamentele richtinggevende momenten voor MT en organisatie.

Systemische health-check

Een heisessie is een goed moment om aandacht te schenken aan de systemische facetten van een organisatie:

  • Wie horen bij de organisatie, wie horen niet meer bij de organisatie?
  • Hoe staat het met de uitwisseling met de medewerkers en andere stakeholders. Is er een gezonde balans?
  • Hoe staat het met de hiërarchie en de systemische ordening?
  • Hoeveel purpose of betekenis heeft je organisatie nog voor de samenleving en de stakeholders? Is het tijd voor transformeren of volstaat veranderen?

Tijd om afscheid te nemen

Wanneer je visie, missie, strategie en speerpunten veranderen, dan betekent dat automatisch dat je ook ergens mee stopt. Het is aan te raden om van die zaken afscheid te nemen, omdat het anders niet echt verdwijnt. Als je dat niet doet, dan zullen mensen, teams en afdelingen daar nog steeds onbewust onnodig energie en tijd in stoppen. 
Goed systemisch afscheid nemen hoort nu eenmaal bij de gezonde hygiëne van alle levende systemen. Vaak wordt dit niet gedaan, omdat het lastig en pijnlijk is of dat je niet weet hoe je dat respectvol doet. 

Wat wordt het plan voor de toekomst?
Welke (onbekende) toekomst stormt op jullie af?

Wat levert een heisessie je op?

Eerdere klantvragen naar heisessie procesbegeleiding:

Zelf-evaluatie Raad van Commissarissen

Wij vormen de Raad van Commissarissen en houden toezicht op een regionale financiële organisatie.  We willen graag begeleid worden in een zorgvuldige en openhartige zelfevaluatie sessie.

Herijking strategie + teamtraining

We zijn een familiebedrijf in de verhuur industrie. De afgelopen jaren verandert er veel in onze sector. Er worden nieuwe services aangeboden en onze verhuurproducten worden uitgebreid met digitale diensten. Dit vraagt om een herijking van de strategie
Intern vraagt dit dat de verschillende afdelingen meer gaan samenwerken. Bovendien

Veel gebeurd in het verleden

Ik ben net nieuw als leidinggevende van dit managementteam. In het verleden is er veel gebeurd, waardoor er veel onrust is en wantrouwen. Voor de korte toekomst staan een aantal grote uitdagingen te wachten. Ik wil met dit team weer bouwen aan de toekomst. Kun je een teamdag voor ons

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden. Daarbij willen we vooral de kwaliteiten van de teamleden en onze gezamenlijke teamkracht benutten

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de rug: veel personele wisselingen en veranderingen.  Dit heeft een flinke knauw veroorzaakt in het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen ons team. We willen graag dit achter ons laten en werken aan

Kun je ons MT begeleiden door een aantal mogelijke toekomstscenario’s?

We hebben het allemaal te druk. Dit heeft o.a. te maken met de toekomst die erg onzeker is. Misschien moeten we er mee stoppen, misschien zijn er nog mogelijkheden. Kun je ons MT begeleiden bij transformatieve scenarioplanning. Welke toekomstscenario’s kunnen gebeuren? Hoe zijn we hierop voorbereid en hebben we hier

Betere positionering voor het primair onderwijs

Onze dienstverlening in het onderwijs staat onder druk. We zijn op zoek naar andere en betere positionering voor het primair onderwijs. Hoe moeten we nieuwe diensten ontwikkelen, zodat die goed aansluiten op de werkelijke behoeftes van onderwijzers

We zijn een startend bedrijf en we maken een enorme groei door

We zijn een startend bedrijf en maken een enorme groei door. Het is tijd om de pionier organisatie te transformeren naar een organisatie met een heldere visie en strategie voor de langere termijn. Ik wil graag samen met een aantal personen een nieuwe directie vormen. Als team gaan we werken

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen. Tegelijkertijd willen we op deze dagen ook een inspirerende visie en ambitieuze strategie ontwikkelen. We willen een concreet actieplan mee naar huis nemen.

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2 teams samengevoegd tot 1 team. Door Corona werken we redelijk los van elkaar. Op deze heisessie willen we weer de gezamenlijke (nieuwe) Why-vraag beantwoorden. Welke we willen verwerken in ons A3-systeem. Tot

Heisessie Dienend Leiderschap

We willen graag een ervaringsgerichte heisessie over dienend leiderschap. Wat houd dit in? Wat kunnen we meenemen naar onze eigen dagelijkse praktijk?

Verbinden organisatie visie aan persoonlijke visie

Kun je een workshop begeleiden voor een afdeling? Via dialoog wordt verkend hoe onze organisatievisie en strategie samen gaat met persoonlijke visies en behoeften. Uiteindelijk moet dit leiden tot gezamenlijk gedragen visie voor deze afdeling en tot concrete persoonlijke doelen.

Wat wordt onze strategie?

We zitten midden in een verandering naar een Agile DevOps organisatie. Tegelijk start een taakstellende reorganisatie. Wat wordt onze strategie, zodat we de gewenste koers naar een Agile organisatie vasthouden? En voorkomen dat we in een ongewenst toekomstscenario uitkomen?

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt. Kun je ons helpen bij een heisessie waarin we tot een strategie voor de komende 2 jaar gaan maken? Bovendien willen we ook een teamtraining voor ons hele team.

Is ons bedrijf klaar?

Als directie weten we niet of we nog verder willen en kunnen met dit bedrijf. Misschien moeten we onszelf opheffen. Kun je ons helpen om hier helderheid in te geven?

Organisatie van de Toekomst

Kun je een heisessie begeleiden? Het doel van deze dag is om gezamenlijk gevoel te krijgen bij de opgaven waar we in het komende jaar voor staan en de haalbaarheid daarvan. Het betreft de volgende opgaven: 1) Organisatie van de Toekomst; 2) Waar staan we voor? 3) Prioriteiten; 4) Projecten;

Teamworkshop

Ik wil in een workshop met mijn team zowel de diepte in als ook concrete stappen bespreken. De volgende vragen vind ik van belang: Wie ben ik en wat drijft mij? Wie willen we zijn als afdeling? Hoe past dat bij mij? Wat wordt de strategie voor volgend jaar?

Dienend leiderschap

Als agile organisatie willen naast zelf-organiserende teams ook naar dienend leiderschap toe. Kun je ons vertellen en laten ervaren wat dit inhoudt?

Schoon schip maken

We willen een strategie en teamdag: ‘Schoon schip maken’ en van familiebedrijf naar projectorganisatie

Stiekem de beste willen zijn

We willen als afdeling en als managementteam heimelijk de beste van Nederland zijn op ons vakgebied. We zitten in een sterk veranderende organisatie en een complex samenspel van partijen uit de samenleving. Kun je ons MT op een hoger niveau tillen?

Scenario planning landbouw

We zien dat de huidige landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Daarom verwachten we dat de toekomst van de landbouw anders zal zijn. In plaats van dat te laten gebeuren, willen we hierop anticiperen. Kun je ons begeleiden in een transformatieve scenario planningsproces.  Kortom, samen met landbouw wat gebeurt er nu?

Lange afwezigheid

We hebben als managementteam succesvol een nieuwe koers ingeslagen. Dit is gebeurd in de periode dat onze directeur langdurig met ziekteverlof was. Nu komt hij weer terug. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe koers behouden blijft en dat de directeur op termijn zijn functie weer kan vervullen?

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders moeten gaan samenwerken om aan te sluiten op de markt. Kun je ons hierbij begeleiden in een aantal heisessies en teamtrainingen?

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Ik heb een team samengesteld die met concrete opdrachten hierop probeert te anticiperen. Het is nu nog geen team met een gemeenschappelijk toekomstfocus. Kun je ons leren/begeleiden dat dit team gaat werken

Veilig leren

Een heisessie mogen begeleiden vind ik heerlijk om te doen, omdat er in korte tijd zoveel gebeurt. Als procesbegeleider is een van mijn belangrijkste taken om een context voor het team te creëren, waarin iedereen zoveel mogelijk zichzelf is. De teamleden zijn vrij en voelen zich veilig om in alle eerlijkheid en openheid bij te dragen. Het team stapt uit de vertrouwde comfortzone, waardoor ze samen in de leerzone terechtkomen.

Ervaringsgericht: iedereen doet mee

Zodra deze teambasis er ligt, gaat de aandacht naar de inhoud.  Ervaringsgerichte werkvormen als systemische organisatieopstellingen en psychodrama voor bedrijven zijn hierbij krachtige interventies die dit proces enorm versnellen, omdat hoofd, hart en handen samenkomen. Een ander voordeel van deze aanpak is dat iedereen meedoet en betrokken is. Verschuilen achter een laptop of zwijgen wanneer er niet mee eens bent, is er niet meer bij. Iedereen doet mee.

Gezamenlijk commitment

Samen brengt het team de echte waarheid boven tafel. Dit vormt de gemeenschappelijke basis voor je visie, missie en strategie. De gezamenlijke commitment creëert een enorme boost aan energie en een stroomversnelling. Een gedegen actie- of jaarplan is dan snel gemaakt. Veel sneller dan wanneer de heisessie via de bekende vergadermanier verloopt.

Doen wat echt nodig is

Wat ik zo mooi vind aan deze ervaringsgerichte heisessies, is dat het nooit volgens plan gaat. Tijdens de sessie komt het team in een flow en die wordt gevolgd, omdat ze echt bezig zijn met wat op dat moment echt nodig is voor het proces en het eindresultaat.

Ervaringen van opdrachtgevers

Contactformulier