Logo leading Transformations

Heisessie begeleiding

No problem can be solved
from the same consciousness that created it
(Einstein)

Heisessie: leren, opladen en richting bepalen

Succesvolle organisaties en teams stappen met enige regelmaat een of meerdere dagen uit hun dagelijkse werk. Samen op een heisessie de tijd nemen terug te kijken en vooruit te kijken: “Wat leren van onze mislukkingen?” en “Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?”

Op zo’n heisessie is het goed om stil te staan bij de kernwaarden van je organisatie, je team en ieder teamlid. Naast dat deze kernwaarden je onderscheiden van anderen, zijn ze ook de ‘batterijen’ van de organisatie. Het zorgt voor energie, waardoor het allemaal als vanzelf in de juiste richting beweegt.

Via een heisessie bouw je verder aan je team. Je kalibreert je visie en missie en strategie. Je keert geïnspireerd naar huis met gezamenlijke doelen en actiepunten. 

Procesbegeleiding: wel of niet zelf doen

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om helemaal zelf het proces op de heisessie te begeleiden. Alleen hou er rekening mee, dat dat je in een spagaat komt. Je wil tegelijk inhoudelijk bijdragen en het proces begeleiden. Het is aan te bevelen dat je de heisessie door iemand anders laat begeleiden. Bij voorkeur iemand van buiten de organisatie, omdat je met onderstromen te maken hebt. Het is bijna onmogelijk voor een procesbegeleider om het proces van onderstromen, als die tegelijkertijd onderdeel is van deze onderstromen. 

Eensgezindheid in visie en doelen

Door even uit de hectiek van de dag te stappen, ga je elkaar van je collega’s anders zien en echt begrijpen. Hiermee versterk de teamcohesie enorm. Omdat je samen in de diepere samenhang duikt van alles wat er speelt, krijg je zicht op die dingen die echt nodig zijn. 

Als vanzelf kom je eensgezind tot betekenisvolle oplossingen. Kortom, op een heisessie kom je tot onalledaagse en waardevolle oplossingen en toekomststrategieën.

Betekenisvolle gesprekken voeren,
die je niet op kantoor met elkaar hebt.
De ander echt beter leren
kennen en begrijpen.

Verbreding en verdieping

Op kantoor ben je gefocust op wat gedaan moet worden. Tijdens een heisessie laat je dat los. Je verbreedt je blik, zodat je het totaalplaatje ziet. Via ervaringsgerichte werkvormen ga je als team tijdreizen, waardoor je verleden en toekomst eenvoudig met elkaar verbindt en gezamenlijk beseft wat je vandaag te doen staat.

Kernwaarden en onbenut potentieel

Je gaat terug naar het verleden naar de roots van de organisatie en de oorspronkelijke waarden en leidende principes.  Samen kijk je wat je leert van de minder succesvolle periodes in het verleden. Je delft naar het onbenut potentieel binnen je organisatie en hoe je deze vermogens gaat benutten in de komende toekomst. 

Klaar voor de toekomst

In je reis naar de toekomst verken je diverse toekomstscenario’s, omdat je de toekomst nu eenmaal niet helemaal kunt voorspellen. Wat je wel doet, is je maximaal voorbereiden op de ongewisse toekomst door een strategie te ontwikkelen waarmee je de kans enorm vergroot om die toekomst uit te laten komen die aansluit bij jullie visie. 

Heisessies zijn fundamentele richtinggevende momenten voor MT en organisatie.

Systemische health-check

Een heisessie is een goed moment om aandacht te schenken aan de systemische facetten van een organisatie:

  • Wie horen bij de organisatie, wie horen niet meer bij de organisatie?
  • Hoe staat het met de uitwisseling met de medewerkers en andere stakeholders. Is er een gezonde balans?
  • Hoe staat het met de hiërarchie en de systemische ordening?
  • Hoeveel purpose of betekenis heeft je organisatie nog voor de samenleving en de stakeholders? Is het tijd voor transformeren of volstaat veranderen?

Tijd om afscheid te nemen

Wanneer je visie, missie, strategie en speerpunten veranderen, dan betekent dat automatisch dat je ook ergens mee stopt. Het is aan te raden om van die zaken afscheid te nemen, omdat het anders niet echt verdwijnt. Als je dat niet doet, dan zullen mensen, teams en afdelingen daar nog steeds onbewust onnodig energie en tijd in stoppen. 
Goed systemisch afscheid nemen hoort nu eenmaal bij de gezonde hygiëne van alle levende systemen. Vaak wordt dit niet gedaan, omdat het lastig en pijnlijk is of dat je niet weet hoe je dat respectvol doet. 

Wat wordt het plan voor de toekomst?
Welke (onbekende) toekomst stormt op jullie af?

Wat levert een heisessie je op?

Eerdere klantvragen naar heisessie procesbegeleiding:

Transformatie in de zorg

De thuiszorgsector transformeert, ook krijgt onze organisatie daarmee te maken. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders moeten gaan samenwerken om aan te sluiten op de markt. Kun je heisessies hierover voor ons

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam via een heisessie en coaching hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden.

Sterk voor ondernemers

We zijn zijn een federatie van account bureaus. Onze sector is volop in beweging. Er is een consolidatie gaande van accountancy bedrijven, omdat de verwachting is dat veel standaard dienstverlening gedigitaliseerd gaat worden. Daarnaast wordt de compliancy regelgeving steeds complexer.

Er mag niet geïnnoveerd worden

Voor de continuïteit van onze industriële organisatie moeten we blijven innoveren. We lopen alleen continu hierin vast. Blijkbaar is er een groot krachtenveld, waar geen plek is voor innovatie. Toch willen we innoveren. Kortom, waar liggen onze betekenisvolle innovatiekansen en

Heisessie en teamtraining voor kinderopvang-organisatie

Wij zijn een grote kinderopvang-organisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar zijn er vele dingen op ons afgekomen: nieuwe opvanglocaties, nieuwe wetgeving, een krappere arbeidsmarkt etc. Kun je een heisessie voor ons begeleiden waarin we als

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2 teams samengevoegd tot 1 team. Door Corona werken we redelijk los van elkaar. Deze heisessie moet ons weer bij elkaar

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep managers wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen, waardoor we samen een vitaal team creëren. Tegelijkertijd willen we op deze dagen

Heisessie en teamtraining voor een familiebedrijf in de industriële verhuur

We zijn een familiebedrijf in de industriële verhuur. De afgelopen jaren is in onze sector veel veranderd. Innovatieve verhuurservices worden aangeboden en ook in onze branche worden alle diensten in hoog tempo gedigitaliseerd. Er is een herijking van onze strategie

Onderwijs in transformatie

Het werkveld van het primair onderwijs zit in een groot krachtenveld. Dit veld wordt gecreëerd door vele stakeholders: ouders, kinderen, rijksoverheid, gemeenten, leraren, schoolleiders, stichting besturen, onderwijsinspectie etc. Wij zijn een onderwijsadviesbureau en willen meer inzicht in dit complexe krachtenveld.

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We zijn een staforganisatie bij een middelgroot ziekenhuis. In ons team zit nogal veel ‘oud zeer’, omdat we een roerige tijd achter de rug hebben: veel personele wisselingen en veranderingen.  Dit heeft een flinke knauw veroorzaakt in het gevoel van

Veilig werkklimaat

Wij zijn een school in het speciaal basisonderwijs. Op dit moment zijn de resultaten van onze school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat meer voor de leerkrachten. De werkcultuur is vergiftigd. Hiervoor willen we op een heisessie met

Nieuwe strategie tijdens de burn-out van onze schooldirecteur

We hebben als managementteam van een stichting basisschool succesvol een nieuwe koers ingeslagen. Dit is gebeurd tijdens de periode dat onze directeur een burn-out had. Nu komt hij binnenkort weer terug. Hoe zorgen we ervoor dat onze nieuw ingezette koers

Krachtenveld bij de Waddenzee (Natura 2000)

De Waddenzee is een Natura 2000 gebied. Daar zijn diverse (overheids)partijen bij betrokken, elk met zijn eigen belangen. Dit zorgt voor een complex krachtenveld, wat niet altijd ten goede komt aan de Waddenzee. We willen meer inzicht en hopelijk gezamenlijke

Subsidie doet niet zijn werk

Bij een grote gemeente was de vraag: “Hoe komt het dat de ESF-subsidie die bedoeld is om jongeren aan werk te helpen, steeds maar niet werkt?” Hiervoor werd op een heisessie een maatschappij-opstelling (psychodrama) gedaan. De ESF-subsidie, het gemeentebeleid, de

Verbinden organisatie visie aan persoonlijke visie

Kun je een heisessie begeleiden voor onze organisatie? Via dialoog wordt verkend hoe onze organisatievisie en -strategie samen kan gaan met individuele visies en behoeftes. Uiteindelijk moet dit leiden zowel tot een gezamenlijk gedragen visie voor onze organisatie als tot

Hoogoplopend conflict bij een ROC.

Ik ben leidinggevende van een aantal docententeams op een ROC. De afgelopen maanden is er een hoogoplopend conflict ontstaan tussen mij en een van de docententeams. Daarnaast zijn er ook spanningen binnen het team zelf tussen jong- en oudgedienden. Dit

Ontwikkelen van een transformatiestrategieën

We zijn een grote toeleverancier van halffabricaten voor consumentenproducten. Alleen deze markt is in enorm aan het veranderen, waardoor onze producten niet meer nodig zijn. Kortom, onze bedrijfstoekomst is onzeker op dit moment. Misschien moeten we er mee stoppen, misschien

Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen

Bij een kredietafdeling van een grote bank loopt de leidinggevende gefrustreerd binnen. Er zijn de afgelopen maanden een aantal grote incidenten voorgevallen. Grote verstoringen, waar zij pas op een heel laat moment van op de hoogte is gesteld. Zij baalt

Organisatie van de Toekomst

Kun je een heisessie begeleiden? Het doel van deze dag is om gezamenlijk gevoel te krijgen bij de opgaven waar we in het komende jaar voor staan en de haalbaarheid daarvan. Het betreft de volgende opgaven: 1) Organisatie van de

Start-up transformeren naar een professionele organisatie

We zijn een startend bedrijf en maken een enorme groei door. Het is tijd om de pionier organisatie te transformeren naar een professionele betekenisvolle organisatie met een toekomstgerichte visie en strategie. Ik wil graag een nieuwe directie samenstellen. Kun je

Zelf-evaluatie Raad van Commissarissen

Wij vormen de Raad van Commissarissen en houden toezicht op een regionale bank. We willen graag begeleid worden bij een zelfevaluatie

Innovatieve organisatie in een nichemarkt

Als kleine ICT start-up zitten we in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatieve club willen we nog beter samenwerken. Niet alleen op gebied van onze technologische know-how. We willen ons bedrijf stevig en betekenisvol

Een vacature die nog niet vacant was

Een vrouw is onlangs met veel enthousiasme gestart met haar nieuwe leidinggevende functie bij een ICT-organisatie. Zij geeft leiding aan een managementteam van 5 personen die verantwoordelijk zijn voor een afdeling van meer dan 200 mensen. Op de een of

Lastige beslissingen

Tijdens de heisessie van een veiligheidsorganisatie moet een strategisch besluit genomen worden over een aanstaande reorganisatie. In de pauze vertelt de leidinggevende mij dat dit een heel lastig issue gaat worden voor het team. Hij vermoedt dat hij een besluit

Veilige sfeer

Ik vind het heerlijk om een heisessie te begeleiden, omdat er in korte tijd zoveel gebeurt. Als procesbegeleider is een van mijn belangrijkste taken om een context voor het team te creëren, waarin iedereen zoveel mogelijk zichzelf is. De teamleden zijn vrij en voelen zich veilig om in alle eerlijkheid en openheid bij te dragen. Het team stapt uit de vertrouwde comfortzone, waardoor ze samen in de leerzone terechtkomen.

Ervaringsgericht

Zodra deze teambasis er ligt, gaat mijn aandacht naar de inhoud. Ervaringsgerichte werkvormen als systemische organisatieopstellingen en psychodrama voor bedrijven zijn hierbij krachtige interventies die dit proces enorm versnellen, omdat hoofd, hart en handen samenkomen. Een ander voordeel van deze aanpak is dat ik zorg dat iedereen meedoet en betrokken is. Verschuilen achter een laptop of zwijgen wanneer er niet mee eens bent, is er niet meer bij. Iedereen doet mee.

Niet volgens plan

Wat ik zo mooi vind aan deze ervaringsgerichte heisessies, is dat het nooit volgens plan gaat. Tijdens de sessie komt het team in een flow en ik volg die, omdat ze echt bezig zijn met wat op dat moment echt nodig is voor het proces en het eindresultaat.

Stroomversnelling

Samen brengt het team de echte waarheid boven tafel. Dit vormt de gemeenschappelijke basis voor de visie, missie en strategie van het team. De gezamenlijke commitment creëert een enorme boost aan energie en een stroomversnelling. Een gedegen actie- of jaarplan is dan snel gemaakt. Veel sneller dan wanneer de heisessie via de bekende vergadermanier verloopt.

 

Ben je op zoek naar een effectieve manier om met je team visie, missie en strategie te ontwikkelen? Kies voor een ervaringsgerichte heisessie onder mijn begeleiding en ervaar hoe een heisessie via een stroomversnelling ja naar verrassende en gedegen resultaten leidt!

Ervaringen van opdrachtgevers

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen