Logo leading Transformations

Disclaimer

  • Ondanks de constante zorg en aandacht die Leading Transformations besteedt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig en onjuist is. Leading Transformations tracht de getoonde informatie zo volledig en juist mogelijk te houden.

  • Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.¬†

  • Leading Transformations sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.leadingtransformations.com te kunnen raadplegen.

  • Daarnaast is Leading Transformations niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron.

  • Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, registreert Leading Transformations de aantallen bezoeken, bezoekduur en de bekeken onderwerpen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor intern onderzoek. De geldende privacywetgeving wordt gerespecteerd. Zie ook: privacy policy

Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij Leading Transformations. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht via info@leadingtransformations.com

Je bericht is verstuurd. Ik neem snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Johan de Kleine

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Ik wil graag een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen