Logo leading Transformations

Binden en boeien van jouw mensen

Binden en boeien van jouw mensen

Het behouden van medewerkers is van groot belang voor elke werkgever. In het verleden was dit eenvoudiger, omdat medewerkers voor hun leven in dienst waren bij een bedrijf en deze zorgde voor hen tot aan hun pensioen. Tegenwoordig is dit echter niet meer het geval en is het belangrijk om te weten hoe je medewerkers kunt binden en boeien zodat zij langer bij je blijven werken. Hier zijn 7 tips om dit te bereiken:
 
 1. Zorg voor een gezonde balans tussen geven en ontvangen
 2. Stimuleer autonomie, competentie en verbondenheid bij medewerkers
 3. Geef medewerkers een gevoel van purpose en zingeving
 4. Investeer in de ontwikkeling van medewerkers
 5. Creëer een goede werksfeer
 6. Wees duidelijk in communicatie en positie
 7. Reflecteer op je eigen leiderschap en hoe dit invloed kan hebben op het binden en boeien van medewerkers
 
 
Vooral deze tip 7 is erg belangrijk.
 
Hieronder worden deze tips verder toegelicht.
Waardengericht organiseren

1. Geven en ontvangen in een gezonde balans

Vind een evenwichtige verhouding tussen geven en nemen. Zorg dat je medewerkers een salaris ontvangen dat recht doet aan hun inzet voor de organisatie. Maar dat is niet alles,  de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn minstens zo belangrijk. Door een combinatie van een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden creëer je een werkomgeving waar je medewerkers graag willen blijven. Zorg er wel voor dat je niet overdrijft. Als je te veel eist zonder genoeg terug te geven, zullen je medewerkers snel het hazenpad kiezen. Aan de andere kant, geef je ze te veel, zullen ze geboeid zijn aan de organisatie. Ze gaan steeds meer vragen. Er ontstaat verwend gedrag.

Houd de stroom van wederzijdse uitwisseling intact. Bied wat belangrijk is voor de medewerker en iets extra, waardoor zij op hun beurt meer prestatie en inzet tonen. Streef naar een lichte onbalans, geef steeds net ietsje meer terug aan de medewerker. Spreek regelmatig oprechte waardering uit, niet te veel of te weinig. Dit is belangrijk om de motivatie en tevredenheid van medewerkers te versterken en een evenwichtige binding tussen de organisatie en medewerkers te handhaven.

2. Autonomie, competentie en verbondenheid

Medewerkers willen zich waardevol voelen. Geef hen daarom verantwoordelijkheid en vertrouw hen om hun werk goed te doen. Mensen hebben nu eenmaal behoefte hebben aan autonomie, competentie en verbondenheid:

 • Autonomie betekent dat medewerkers zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk doen. Dit geeft ze een gevoel van controle over hun eigen leven en werk, wat leidt tot meer motivatie en betrokkenheid.

 • Competentie betekent dat medewerkers zich competent voelen in hun werk en dat ze hun vaardigheden en kennis kunnen toepassen. Dit geeft hen een gevoel van waardigheid en zelfvertrouwen, wat leidt tot meer motivatie en betrokkenheid.

 • Verbondenheid betekent dat medewerkers zich verbonden voelen met hun werk, hun collega’s en de organisatie.

3. Purpose en zingeving

Verbondenheid met het werk, collega’s en de organisatie kan versterkt worden door de zingeving in het werk en de purpose van de organisatie. Wanneer medewerkers zich verbonden voelen met de missie en visie van de organisatie, voelen zij zich meer betrokken en zinvol bezig met hun werk.

De purpose of de reden waarom een organisatie bestaat, is nog een belangrijke bron voor het creëren van verbondenheid bij medewerkers. Wanneer medewerkers weten waarom de organisatie bestaat en welk positief verschil ze maken in de wereld, voelen ze zich meer betrokken en gemotiveerd. Het is daarom belangrijk dat een organisatie een heldere en inspirerende purpose heeft en dat deze wordt gedeeld met medewerkers. 

Daarnaast kan verbondenheid met het werk vergroot worden door medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en besluitvorming van de organisatie. Dit geeft medewerkers het gevoel dat ze deel uitmaken van de organisatie en dat hun bijdrage waardevol is. 

4. Investeer in ontwikkeling van medewerkers (hard-, softskills en natuurlijk leiderschap)

Investeer in de ontwikkeling van je medewerkers: Medewerkers willen zich blijven ontwikkelen. Investeer daarom in opleidingen en trainingen voor je medewerkers zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en groeien in hun functie. Dit kan zowel op vakmatig gebied als op interpersoonlijk gebied, zoals softskills als communicatie, samenwerking, conflicthantering en natuurlijk leiderschap. 
 
Ook diepgaande persoonlijke ontwikkeling, zoals zelfcompassie, systemische opstellingen, meditatie en mindfulness, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het welbevinden en de prestaties van medewerkers.

5. Goede werksfeer

Creëer een goede werksfeer: Een goede werksfeer is belangrijk voor medewerkers. Zorg er daarom voor dat er een goede sfeer heerst op de werkvloer en dat medewerkers zich welkom voelen. 
 
Een slechte werksfeer kan leiden tot een onveilig gevoel en stress voor medewerkers, waardoor zij zich niet zichzelf kunnen zijn en zich niet op hun gemak voelen. Dit kan leiden tot een afname in productiviteit en een grotere kans dat medewerkers hun baan willen verlaten. 
 
Door een positieve en inclusieve werksfeer te creëren, zorg je ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en graag bij je bedrijf willen blijven werken.
eilandjes van teams

6. Wees duidelijk in communicatie en positie

Zorg voor heldere communicatie: Laat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Wees transparant over richting en strategie van de organisatie en stel duidelijke doelen met de bijbehorende regels en kaders. Zorg wel voor voldoende ruimte in de kaders zodat medewerkers hun verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor hun werk kunnen uitvoeren met autonomie.

Wees ook helder welke positie en rol medewerkers hebben binnen de organisatie. Het is voor een medewerker heel stressvol als ze geen duidelijke rol hebben. Zonder heldere positie, kunnen medewerkers zich genegeerd voelen of anderen in de weg lopen, alsof je ze het voetbalveld opstuurt zonder een duidelijke positie en bijdrage. Ze krijgen dan nooit de bal aangespeeld en hebben het idee dat ze vooral in de weg lopen of overbodig zijn.

7. Kijk in de spiegel van jouw leiderschap

De laatste tip is de belangrijkste. Als een binden en boeien van medewerkers een issue wordt binnen jouw organisatie, dan is het belangrijk om te beseffen dat dit ook een spiegel kan zijn van jouw eigen leiderschap. Hoe jij je verhoudt tot jouw medewerkers en de organisatie, en hoe verbonden je bent met je innerlijke leiderschapsbronnen, heeft invloed op hoe medewerkers zich verhouden tot de organisatie.

 • Als jij als leidinggevende je vooral door emoties laat leiden, dan zul je bijvoorbeeld of snel boos worden of vaak voor zaken weglopen. Dit heeft altijd een enorm averechts effect op het binden en boeien van medewerkers. Zij zullen jouw boosheid ontwijken, alleen maar doen wat jij van ze vraagt. Bovendien zullen ze zich meer en meer gaan eenzaam gaan voelen. Kortom, als jij je emoties niet reguleert, dan vertrekken jouw medewerkers op termijn.

 • Als je teveel nadruk legt op het houden van alles zakelijk, zoals via formele e-mails en professionele vergaderingen, kun je de emotionele betrokkenheid van medewerkers op de werkplek verminderen. Het werk wordt alleen een formele transactie. Als medewerkers elders betere financiële mogelijkheden of een meer prestigieus beroep kunnen vinden, zullen ze geneigd zijn om te vertrekken.

  Echter, als je oprecht contact maakt met jouw medewerkers en een gesprek voert van mens tot mens, kan dit wel bijdragen aan het binden en boeien van medewerkers. Iedereen heeft behoefte aan het gezien en gehoord worden. =

Jouw oprechte en menselijke (ver)houding met mensen draagt veel bij aan een positieve werkcultuur en een gevoel van verbondenheid en samenwerking. Het vergroot de band en het vertrouwen tussen jou en je mensen, wat bijdraagt aan een grotere betrokkenheid en loyaliteit. Wanneer medewerkers zich begrepen en gewaardeerd voelen, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd om bij te dragen aan de doelen van de organisatie. Kortom,  het vergroten van de band en het vertrouwen met je medewerkers zorgt voor een grotere betrokkenheid en loyaliteit.
 
Als binden en boeien een thema is in jouw organisatie, kijk dan allereerst met veel compassie naar jezelf. 
 
Wees de verandering die je wilt zien.

Samenvattend

Als werkgever is het van cruciaal belang om je medewerkers te binden en boeien in de huidige dynamische arbeidsmarkt. Dit gaat verder dan alleen het bieden van een salaris en vakantiedagen. Het gaat om het creëren van een werkomgeving waar medewerkers zich gewaardeerd, gezien en verbonden voelen met het bedrijf. Hier zijn 7 krachtige tips om dit te bereiken:

 1. Zoek een gezonde balans tussen geven en ontvangen
 2. Geef medewerkers autonomie, competentie en verbondenheid
 3. Geef medewerkers een duidelijke purpose en zingeving
 4. Investeer in de ontwikkeling van medewerkers
 5. Creëer een goede werksfeer
 6. Wees duidelijk in communicatie en positie
 7. Reflecteer op je eigen leiderschapsstijl.

Door deze tips toe te passen, zal je zien dat je medewerkers langer bij je zullen blijven en dat het verlies van waardevol personeel zal afnemen. Ben je benieuwd hoe je dit in de praktijk kunt toepassen? Maak een afspraak voor een eerste gesprek.

 
 
logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen

Je bericht is verstuurd. Ik neem snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Johan de Kleine

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Ik wil graag een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.