Logo leading Transformations

Toekomstbestendige transformaties voor organisaties en leiders

Ben jij klaar voor de toekomst die zich zo meteen aandient?

Leading Transformations biedt op maat gemaakte oplossingen om organisaties, teams en individuen te helpen zich aan te passen en te groeien in de steeds veranderende wereld. 

Met deze unieke benadering van interim-management, coaching, advisering en training ben je in staat om toekomstbestendige transformaties te realiseren die leiden tot betekenisvolle organisaties, natuurlijk leiderschap en/of vitale teams.

Daarmee ben je op tijd klaar voor de toekomst door hem te omarmen en te gebruiken om jouw organisatie naar een ‘next-level’ te brengen.

Neem contact op en laten we samen werken aan de toekomst die zich zo meteen voor jou aandient.

Enkele uitgevoerde opdrachten

Transformatie: landbouw van de toekomst

Transformatieplan voor een provinciale overheid. We zien dat de huidige landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Daarom verwachten we dat de toekomst van de landbouw totaal anders zal zijn. Met andere woorden, het gaat sowieso transformeren. We willen hierop anticiperen. Kun je ons begeleiden bij dit transformatieproces. Kortom, samen met landbouw: “Wat gebeurt er nu? Wat kan er gebeuren? Hoe kunnen we samen werken aan het meest gewenste toekomstscenario?” Helaas is deze opdracht vanwege Corona in 2020 vroegtijdig beëindigd.

Digitalisering van de ziekenhuiszorg en cultuurtransformatie

Als CTO van een groot ziekenhuis zie ik dat de ICT nog beter ingezet kan worden. Dit is vooral nodig gezien de toekomstige ontwikkelingen als toenemende vergrijzing in de samenleving en tekorten aan beschikbaar medisch- en zorgpersoneel. Hiervoor is ‘Digitalisering van de (ziekenhuis)zorg’ absoluut noodzakelijk.

Als ICT-organisatie moeten we daarom veel meer integraal samenwerken in multi-disciplinaire teams met medici, verpleegkundigen en patiënten. Hiervoor is sowieso een stabielere en wendbaardere ICT-organisatie nodig. Ook wordt meer professioneel eigenaarschap verwacht van de ICT-medewerkers. Bij deze toekomstvisie hoort een cultuurtransformatie. Kun je ons adviseren in en begeleiden bij een toekomstige transformatie-architectuur?

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en systemisch leiderschap)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen begeleiden zodat het team zelf zich volledig op de inhoud kan focussen. Maak gebruik van:

  • de uitgangspunten van systemisch leiderschap,
  • de 5 dysfunctions of teams van Lencioni en
  • de 5 disciplines van een lerende organisatie van Peter Senge

Kun je ook de managers individueel coachen in hun natuurlijk leiderschap.

Cultuuromslag van mijn ‘nuchtere’ afdeling

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. De teams gaan er anders uitzien. We moeten met minder mensen hetzelfde werk doen, maar dan anders. Dit vraagt een cultuuromslag in mijn afdeling. Wil jij deze transformatie begeleiden. Het moet vooral concreet en direct praktisch toepasbaar zijn, omdat wij een vrij nuchter volk zijn.

Interim-management bij cultuurtransformatie

Lid van het managementteam. Strategisch, tactisch en operationeel aansturen van het engineering-team die te maken hebben met te veel achterstallig onderhoud. Vanuit het MT concrete stappen maken in het transformatieprogramma met als doel meer professioneel eigenaarschap bij de medewerker en ontwikkelen van een steeds beter cultuur. Agile, scrumban, DevOps wordt hier stap voor stap ingevoerd. Processen worden gestandaardiseerd. Ook de cultuur tussen klant en leverancier wordt zakelijker, waardoor de voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid verbeteren.

Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen

Bij een kredietafdeling van een grote bank loopt de leidinggevende gefrustreerd binnen. Er zijn de afgelopen maanden een aantal grote incidenten voorgevallen. Grote verstoringen, waar zij pas op een heel laat moment van op de hoogte is gesteld. Zij baalt hier enorm van. “Waarom voelt niemand van mijn managementteam zich hiervoor verantwoordelijk”, is haar vraag.

Via psychodrama wordt een van die prio-1 verstoringen in scène gezet. En daarna uitgewerkt. Haar verbazing is groot, wanneer ze ziet dat het probleem juist andersom is. Iedere manager is 100% er mee bezig. Alleen binnen het team van deze manager. Omdat iedereen zo druk is met hun eigen team, wordt vergeten om naar het grotere plaatje te kijken: niemand heeft tijd om de hogere leidinggevende in te lichten, ook beseft niemand dat deze grote verstoring eigenlijke een team-overstijgend oorzaak heeft.

Vaak zie je dat bij een risico-mijdende organisatie, zoals hier de kredietafdeling van een bank, er een (angst)cultuur heerst die samenwerking tegenhoudt.

Met dit inzicht is deze afdeling sindsdien anders gaan handelen bij grote verstoringen.

‘Veenbranden’ na fusie

We zijn als ICT-afdeling ontstaan vanuit een aantal ICT-organisaties bij onze veiligheidsregio. Onderhuids spelen er bij ons allerlei veenbranden op de afdeling. Deze onuitgesproken conflicten zorgen ervoor dan onze dienstverlening slecht is op dit moment. Als ICT-manager wil ik dat we als een klantgerichte en professionele afdeling gaan (samen)werken door onder andere deze ‘veenbranden’ te doven. Kun je ons hierin adviseren en coachen?

Nieuwe stijl van uitvaartdienstverlening

We zijn een uitvaartorganisatie en willen een nieuwe stijl van werken op gebied van uitvaartdienstverlening introduceren, omdat de uitvaartmarkt veel concurrerender is geworden de afgelopen jaren. We willen meer ondernemerschap bij onze mensen zien. Alleen dat stuit op nogal wat weerstand bij sommigen. Kun jij onze organisatie en onze mensen hierin begeleiden?

Transformeren naar een lerende organisatie

We zitten als ICT-overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Er is een team samengesteld die hierop moet anticiperen en interveniëren. Alleen heeft het team nu nog geen gemeenschappelijke toekomstfocus. We willen graag een lerende organisatie worden. Kun je ons coachen bij deze grote organisatieverandering door ons te laten werken met de 5 pijlers van de lerende organisatie van Peter Senge?

Start-up transformeren naar een professionele organisatie

We zijn een startend bedrijf en maken een enorme groei door. Het is tijd om de pionier organisatie te transformeren naar een professionele betekenisvolle organisatie met een toekomstgerichte visie en strategie. Ik wil graag een nieuwe directie samenstellen. Kun je ons helpen hiervoor een strategieplan te ontwikkelen?

Ontwikkelen van een transformatiestrategieën

We zijn een grote toeleverancier van halffabricaten voor consumentenproducten. Alleen deze markt is in enorm aan het veranderen, waardoor onze producten niet meer nodig zijn. Kortom, onze bedrijfstoekomst is onzeker op dit moment. Misschien moeten we er mee stoppen, misschien moeten we nieuwe markten aanboren of misschien zijn er nog andere nu nog onbekende mogelijkheden. Kortom, we willen een betekenisvolle organisatie blijven.

Kun je onze directie bij deze transformatie begeleiden? Onze vragen zijn:  In welke toekomstscenario’s kunnen we terecht komen? Wat heeft onze voorkeur? Hoe vertalen we dit in een succesvolle transformatiestrategie?

Onderzoek en advies bij organisatietransformatie

Organisatie-onderzoek en advies bij een ICT-organisatie die aan het begin staat van een grote verandering of transformatie. Deze organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid in medewerkers, klanten en opdrachten. Waardoor zij van een start-up van hoogwaardige professionals moeten veranderen in een professionele enterprise organisatie. Dit vraagt wellicht om een cultuurtransformatie, een verschuiving naar een andere houding en professionele competenties en een besturing vanuit een andere leiderschapsstijl.

Intervisie van agile coaches

Ons team van agile-coaches traint, coacht en begeleidt de hele organisatie naar een agile organisatie. We willen als team hier steeds beter in worden. Kun je het komend jaar onze intervisiesessies ervaringsgericht begeleiden? Bovendien willen we dat verrijken jouw kennis en ervaring over systemische dynamieken en onderstromen in organisaties?

Enkele reacties van opdrachtgevers

Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams, intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Leiderschapstransformatie bij een familiebedrijf

We hebben met ons 3-en het familiebedrijf van onze vader overgenomen. Ieder van ons heeft zijn of haar unieke kwaliteiten. Hoe benutten we die optimaal voor ons leiderschap? Sommigen van ons staan open om iets totaal anders te gaan doen. Kun je ons bij deze transformatievraag begeleiden?

Johan bracht mij weer in contact met het “voelen”

Johan bracht mij het “voelen” bij, het werkelijk voelen aan je lijf wat een bepaalde situatie met jou of met mensen om je heen kan doen. Veranderen is niet iets technocratisch, iets wat je even doet en wat ook gemakkelijk is vorm te geven.

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is?

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Als facilitator in staat de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan

Voor onze organisatie is Johan van een bijzondere waarde, omdat hij als facilitator in staat is bij ons de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan. Bij een team van oude rotten met allemaal een sterke eigen persoonlijkheid zorgt Johan’s werkwijze ervoor dat wanneer we samen zijn de maskers af zijn, we elkaar open en oprecht tegemoet treden en er een bijzondere band ontstaat die dieper strekt dan het professionele discours.

Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Johan kent de waarde van people management. Heeft een duidelijke visie op zijn doelen en wat hij wil bereiken. Hij zal je niet vertellen wat je graag wilt horen. Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt om aan te pakken. Jij blijft de eigenaar en de oplosser van de problemen waar je aan werkt, wat naar mijn mening de enige manier is om echte oplossingen te vinden

Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren, waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan.

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen op een manier zodat ze hun organisatie (mensen) en de wereld kunnen dienen

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen