Logo leading Transformations

Teamtraining, Teamcoaching

beter samenwerken en communiceren

Dynamiek en diepgang in teamontwikkeling

Ontwikkel high-performance teams die zowel huidige als toekomstige uitdagingen aankunnen. Samen werken we aan het opbouwen van toekomstgerichte vaardigheden binnen een veilige teamsfeer. Open communicatie, commitment, eigenaarschap, en leervermogen vormen de kern van onze aanpak. We richten ons op het verkennen en benutten van zowel de zichtbare als onzichtbare onderstromen in en rondom jullie teams. Dit bereidt jullie teams voor op langdurig succes.

Wanneer teamtraining en of teamcoaching:

Herken je een of meer van deze thema's, neem dan nu contact op?

The-Five-Dysfunctions-of-a-Team-Lencioni bij teamtraining of teamcoaching

Reviews

Inclusieve teams:
wendbaar & veerkrachtig

Wat kun je verwachten bij teamtraining en teamcoaching?

Samen groeien en prestaties verbeteren

Inclusieve teamspirit: Iedereen hoort erbij

Tijdens de teamtraining en teamcoaching leggen we de nadruk op het creëren van een inclusieve teamgeest, waarbij iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Door in te spannen voor inclusiviteit, zorgen je ervoor dat elk teamlid een essentieel onderdeel van het geheel vormt, wat bijdraagt aan een open en coöperatieve werksfeer.

 

Constructief omgaan met conflicten en feedback

Jullie leren om constructief om te gaan met conflicten en tegenstellingen, en zien deze als kansen voor groei en verbetering. Feedback wordt een instrument voor persoonlijke en teamontwikkeling, waarbij iedereen de ruimte krijgt en neemt om te groeien.

 

Gezond omgaan met tegenslagen: Leren en groeien

Elk team heeft te maken met tegenslagen of moeilijke periodes. Je leert hoe je deze momenten kunt erkennen en er gezond mee om kunt gaan. Ze beschouwen als leerervaringen. Dit in tegenstelling tot reacties zoals ontkennen, ontwijken of afschuiven van verantwoordelijkheid, wat het team alleen maar meer verzwakt.

 

Betrokkenheid en motivatie: Sleutels tot succes

In onze trajecten staat betrokkenheid centraal. Motivatie en daadkracht gaan hand in hand met ontspanning en plezier. Dit zorgt voor een dynamische werksfeer waarin iedereen zich betrokken voelt en gemotiveerd is om bij te dragen aan de teamdoelen.

 

Realiseren van teamdoelen met vasthoudendheid en plezier

Samenwerken binnen het team wordt een reis van vastberadenheid en plezier. Door een focus op zowel de individuele bijdragen als de gezamenlijke inspanningen, creëer je een omgeving waarin het realiseren van teamdoelen niet alleen haalbaar, maar ook een vreugdevolle ervaring is.

 

Overzicht van enkele uitgevoerde teamopdrachten:

Diepgaande en resultaatgerichte teamcoaching

Mijn aanpak in teamcoaching en -training is gericht op het bereiken van diepgaande inzichten en concrete resultaten. Ik geef de voorkeur aan het gebruik van praktijksituaties, omdat deze ervaringsgerichte methode het meest effectief is voor leren en directe toepassing in de praktijk. Door te werken met reële situaties kunnen teams hun vaardigheden versterken en snel verbeteringen doorvoeren.

Integratie van mens, team, organisatie en omgeving

In mijn teamcoaching betrek ik de domeinen mens, team, organisatie en de bredere omgeving. Deze holistische benadering zorgt ervoor dat ik niet alleen werk met de groepsdynamieken binnen het team, maar ook met de bredere organisatiecultuur en externe invloeden, inclusief historische factoren. Deze integratie van verschillende lagen zorgt voor een completer begrip en effectievere oplossingen.

Een betekenisvol toekomstperspectief met concrete oplossingen

Mijn doel is om jouw team te voorzien van een gezamenlijk, betekenisvol toekomstperspectief, gekoppeld aan concrete, werkbare oplossingen op het gebied van communicatie en samenwerking. Ik streef ernaar om elk teamlid te betrekken en te motiveren, waarbij ik de unieke krachten en potentieel van het team benut. Dit resulteert in een team dat niet alleen effectiever samenwerkt, maar ook een gedeelde visie en doelstellingen heeft.

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen

Je bericht is verstuurd. Ik neem snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Johan de Kleine

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Ik wil graag een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.