Logo leading Transformations

Johan de Kleine

Als interim-manager, organisatieadviseur en coach ben ik specialist in transformatieprocessen. Ik geloof in het begeleiden van organisaties, teams, leiders, managers en professionals op de weg naar hun eigen natuurlijke talent, leiderschap en zingeving, wat uiteindelijk leidt tot betekenisvolle organisaties, vitale teams en natuurlijk leiderschap.

Mijn kernexpertise ligt in het oplossen van complexe systemische vraagstukken in onderstromen van organisaties, teams en mensen. Ik werk als interim-manager, organisatieadviseur en (team)coach en maak gebruik van systemische en oplossingsgerichte interventies om organisaties, teams en mensen weer terug in ‘flow’ te krijgen.

Soms zijn vraagstukken echter alleen nog maar op te lossen via een transformatie. Een concept, merk, product of dienst werkt niet meer en het is tijd voor verandering, zonder dat nog duidelijk is wat hiervoor in de plaats komt. Samen met mijn opdrachtgever bespreek ik de mate van oplossingsdiepgang die gewenst of noodzakelijk is voor het vraagstuk.

In mijn aanpak werk ik zowel met onderstromen als met bovenstromen, omdat ik diepgaande veranderingen ook praktisch wil maken. Een organisatiecultuur-transformatie wordt bijvoorbeeld praktisch wanneer de houding en het gedrag van mensen concreet zijn veranderd en geborgd in de processen en systemen van de organisatie.

Ik heb mijn eigen aanpak ontwikkeld gebaseerd op agile methodieken, high performance teams van Lencioni, Theorie-U van Otto Scharmer, Lerende Organisaties van Peter Senge en de organisatiepraktijken Reinventing Organisations van Frederic Laloux. Daarnaast heb ik teams, managers en leiders geholpen bij hun transformatie naar agile organisaties, waarbij ik gebruik heb gemaakt van groepsdynamica, Spiral Dyamics, oplossingsgericht coachen en leidinggeven van Insoo Kim Berg, psychodrama voor organisaties van Lex Mulder, systemische intelligentie bij transformaties en systemisch leiderschap van het Bert Hellinger Instituut.

Transformaties

Transformaties van levende systemen zoals organisaties, teams en mensen fascineren mij, omdat er zoveel bijzondere onderstromen mee gemoeid zijn. Ook zijn ze zo krachtig dat ze niet genegeerd kunnen worden. Onderstromen zijn onzichtbaar en tijdloos, maar komen soms van heel diep. Hierdoor ben ik iedere dag weer geboeid om dit werk te doen.

 

Transformeren van levende systemen zoals organisaties, teams en mensen fascineert mij, omdat er zoveel bijzondere onderstromen mee gemoeid zijn. Ook zijn ze zo krachtig dat je ze kunt negeren. Onderstromen zijn onzichtbaar en tijdloos. Ze zijn grenzeloos en komen soms van heel diep. Dit allemaal maakt dat ik iedere dag weer geboeid ben om dit werk te mogen doen.

Coach, adviseur, interim-manager

Als coach, adviseur en interim-manager werk ik met mijn klanten aan hun transformatieprocessen.

  1. Als coach begeleid ik hen bij het vinden van antwoorden op hun vragen.
  2. Als adviseur onderzoek ik hoe onderstromen hun vraagstuk beïnvloeden en geef ik advies of een trainingsvoorstel.
  3. Als interim-manager neem ik een rol in de organisatie of het team om het vraagstuk op te lossen met mijn uitgebreide kennis en ervaring in het werken met onderstromen.

 

 

Kernwaarden

Mijn kernwaarden in mijn werk zijn authenticiteit, diepgang, ervaringsgerichtheid en continu verbeteren. Hiermee help ik organisaties, teams en vooral mensen om weer in contact te komen met hun unieke potentieel en het beste uit zichzelf te halen.

Purpose

Mijn doel is om jou te helpen een betekenisvolle toekomstperspectief te geven door middel van concrete werkbare stappen, zodat je kunt leven en werken vanuit passie en bezieling. Dit zorgt voor een duurzame toekomst.

Wat anderen over mij zeggen:

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het managementteam en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren, waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan.

Johan bracht mij weer in contact met het “voelen”

Johan bracht mij het “voelen” bij, het werkelijk voelen aan je lijf wat een bepaalde situatie met jou of met mensen om je heen kan doen. Veranderen is niet iets technocratisch, iets wat je even doet en wat ook gemakkelijk is vorm te geven.

Ik gun iedereen deze ervaring!

De trail in Zuid-Afrika onder leiding van Johan en Ian was en is een van de meest bijzondere ervaringen in mijn leven. Het volledig loskomen van de achtbaan die het leven vaak is is confronterend en genezend tegelijk. Ik wist na de trail weer wie ik echt ben en waar mijn drijfveren liggen. Je komt dicht bij jezelf en je kan je weer verwonderen over de kleine dingen in het leven en er echt van genieten.
Ik gun iedereen deze ervaring!

Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Johan kent de waarde van people management. Heeft een duidelijke visie op zijn doelen en wat hij wil bereiken. Hij zal je niet vertellen wat je graag wilt horen. Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Ons management geholpen op eigen kracht door de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams, intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt om aan te pakken. Jij blijft de eigenaar en de oplosser van de problemen waar je aan werkt, wat naar mijn mening de enige manier is om echte oplossingen te vinden

Altijd uitgekeken naar deze coachgesprekken

In coaching gesprekken heb ik Johan ervaren als zeer deskundig vertrouwenspersoon, iemand die erg goed naar je luistert en door de juiste vragen te stellen zelfinzicht krijgt. Daarbij heb ik nooit een oordeel of veroordeling gevoeld, wat me vertrouwen gaf om ook te vertellen over mijn angsten, valkuilen of tekortkomingen. Ik heb altijd uitgekeken naar deze gesprekken, ook al wist ik dat we soms een lastig onderwerp gingen bespreken.

De natuur. Wat een heerlijke stilte. Wat een mooie sensatie. Nooit geweten.

De natuur. Wat een heerlijke stilte. Wat een mooie sensatie. Nooit geweten.
Johan heeft mij geholpen te leren zien, horen en voelen in een zuivere pure omgeving.
Weet steeds wat beter hoe me zelf vorm te geven en mezelf te zijn:

Lost an eye, lost a part of I, gained a new Friend: Me.

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is?

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Als facilitator in staat de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan

Voor onze organisatie is Johan van een bijzondere waarde, omdat hij als facilitator in staat is bij ons de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan. Bij een team van oude rotten met allemaal een sterke eigen persoonlijkheid zorgt Johan’s werkwijze ervoor dat wanneer we samen zijn de maskers af zijn, we elkaar open en oprecht tegemoet treden en er een bijzondere band ontstaat die dieper strekt dan het professionele discours.

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen op een manier zodat ze hun organisatie (mensen) en de wereld kunnen dienen

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Goed geholpen in mijn persoonlijke transformatie

Ik heb onder begeleiding van Johan meerdere wilderness-trails en workshops gedaan. Hij heeft mij goed geholpen in mijn persoonlijke transformatie van commercieel architect naar wat ik nu ben, gewoon weer Ronald…………

Voordat je er erg in hebt komen er omgekeerde eierdopjes, een organisatie systeemopstelling, op tafel en stelt Johan je de vraag.

Voordat je er erg in hebt komen er omgekeerde eierdopjes, een organisatie systeemopstelling, op tafel en stelt Johan je de vraag. De vraag die altijd te maken heeft met waarom je een klankbord zoekt. Bijvoorbeeld ‘de samenwerking in een team loopt niet lekker’. Johan vraagt altijd door en is daarmee samen met jou op zoek naar de echte reden achter iets of onder iets. Zodat je daarmee aan de slag kunt en verder komt.

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hen de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.

Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.

In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Meer achtergrondinformatie:

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen