Logo leading Transformations

Johan de Kleine

Begeleiderschap in Transformatie

Als coach, adviseur en interim-manager zet ik me in voor het begeleiden van organisaties, teams en individuen door hun transformatie- en ontwikkelingsprocessen. Mijn aanpak combineert de modernste inzichten in organisatie- en teamdynamieken met de natuurlijke principes van menselijke interactie binnen levende systemen. Authentiek, doortastend en beschouwend, richt ik me op het onthullen van verborgen waarheden binnen de onderstromen van deze systemen. Deze aanpak stimuleert beweging en vooruitgang, leidend tot een optimale toekomst voor organisaties, teams en individuen.

Verborgen Veranderdynamieken

Voortbouwend op deze aanpak, ligt mijn filosofie in het idee dat echte verandering en transformatie in levende systemen alleen haalbaar zijn door zowel de zichtbare (bovenstromen) als de onzichtbare (onderstromen) aspecten te integreren. Dit uitgebreide perspectief maakt duurzame veranderingen mogelijk, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van mensen, teams, organisaties en hun onderlinge relaties.

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden.

Onderstroom expertise voor organisaties, teams & mensen

Mijn specialisatie ligt in het ontrafelen en oplossen van complexe uitdagingen binnen levende systemen zoals jouw organisatie, team of persoonlijke ontwikkeling. In tegenstelling tot traditionele methoden die zich voornamelijk richten op direct zichtbare problemen, concentreer ik mij op de onderstromen. Deze diepere, vaak onzichtbare krachten kennen geen grenzen en kunnen een verrassend sterke invloed hebben op het succes van veranderingsprocessen. Door deze onderstromen te begrijpen en erop in te spelen, help ik om niet alleen directe uitdagingen aan te pakken, maar ook duurzame groei en positieve transformatie te bevorderen.

Begeleiding op maat voor jouw vraagstuk

In mijn veelzijdige rollen als coach, adviseur en interim-manager ben ik toegewijd aan het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw organisatie, team of persoonlijke ontwikkeling. Mijn benadering is gericht op het integreren van diepgaande inzichten in de dynamieken van levende systemen, met een speciale focus op de onderstromen die vaak over het hoofd worden gezien.

 • Als Coach: bied ik een ervaringsgerichte aanpak die specifiek is afgestemd op de behoeften van jou persoonlijk, jouw team of organisatie. Mijn focus ligt op het verschaffen van essentiële inzichten voor het begrijpen van onderliggende dynamieken en het versterken van vaardigheden om hier effectief op te sturen.
 • Als Adviseur: lever ik op inzichten gebaseerde strategieën die inspelen op zowel huidige als toekomstige uitdagingen van jouw organisatie of teams, met een nadruk op duurzame groei en aanpassingsvermogen.
 • Als Interim-Manager: werk ik actief aan het realiseren van verandering, waarbij ik dagelijkse dynamieken in de organisatie koppel aan strategische doelen, steeds met oog voor de onderstroom van menselijke interacties.

Mijn benadering combineert diepgaande kennis van de onderstroom met een sterke intuïtie en creativiteit, ondersteund door een universitaire achtergrond. Dit evenwicht tussen intuïtieve en rationele benaderingen maakt mijn aanpak niet alleen uniek, maar ook bijzonder effectief. Door voortdurend te leren en te groeien in dit vakgebied, blijf ik vooroplopen in het bieden van vernieuwende oplossingen die echt resoneren met de echte uitdagingen en kansen van elke organisatie.

In elke rol streef ik ernaar een positieve en blijvende impact te maken, en werk ik nauw samen met jou en je team om niet alleen de huidige uitdagingen aan te pakken, maar ook om een sterke basis te leggen voor toekomstige groei en succes.

Integratie van Bewezen Methodieken in Mijn Aanpak

In mijn aanpak integreer ik diverse geavanceerde methodieken, elk zorgvuldig geselecteerd om effectieve verandering en ontwikkeling te ondersteunen. Deze methoden worden aangepast aan de specifieke uitdagingen en doelen van jouw organisatie, team of persoonlijke groei:

 • ACT (Acceptance and Commitment Training):
  Deze methode gebruik ik om veerkracht en flexibiliteit te versterken. ACT helpt bij het herkennen en constructief benaderen van uitdagingen, waardoor zowel mensen als teams leren om op een gezonde manier om te gaan met lastige situaties op het werk. Door deze benadering worden doelgerichte, werkbare acties ondernomen die in lijn liggen met de kernwaarden. Dit bevordert niet alleen individuele draagkracht en veerkracht, maar versterkt ook de algehele samenhang en prestaties van afdelingen en teams binnen jouw organisatie.
 • Systemisch coachen en opstellingen:
  Met mijn ervaring in systemisch coachen en opstellingen, kijk ik verder dan de oppervlakte en onderzoek ik de diepere, vaak onzichtbare verbanden en dynamieken binnen organisaties en teams. Deze inzichten zijn cruciaal voor het begrijpen en effectief aanpakken van complexe organisatorische uitdagingen. Het onthult verborgen patronen in de onderstromen en draagt daarmee bij aan een meer samenhangende, gezondere organisatiecultuur.
 • Oplossingsgericht coachen: Deze benadering biedt een frisse kijk op problematiek door de focus te leggen op oplossingen in plaats van problemen. Het stimuleert realistische verbeteringen en duurzame veranderingen, omdat het focust op het ontdekken en benutten van bestaande krachten binnen een organisatie, teams of mensen. Daarmee bevordert het een cultuur van creativiteit, proactiviteit en eigenaarschap, cruciaal voor continue verbetering en innovatie.
 • Psychodrama voor bedrijven: Door het integreren van psychodrama in mijn aanpak, bied ik een zeer doeltreffende aanpak om complexe interteamdynamiek en interpersoonlijke relaties ervaringsgericht te onderzoeken. Deze methode faciliteert diepgaande inzichten en praktische oefening in communicatie, leiderschap en samenwerking, essentieel voor de gezondheid en het succes van jouw organisatie.
 • Voice Dialogue:
  Deze methode verrijkt mijn aanpak door het bevorderen van zelfbewustzijn en authentiek leiderschap. Het helpt bij het verkennen van diverse perspectieven binnen een individu, team of organisatie. Deze methode brengt innerlijke tegenstrijdigheden van subpersoonlijkheden in beeld en daarmee in balans. Het vormt de basis voor effectieve communicatie-, conflict-, samenwerkings- en besluitvormingsvaardigheden, waardoor jouw teams en mensen beter omgaan met diverse werkrelaties en uitdagingen.

Door deze methodieken toe te passen, versterk ik mijn vermogen om organisaties, teams en individuen effectief te begeleiden in hun transformatieprocessen. Elke methode wordt zorgvuldig gekozen en toegepast, rekening houdend met de specifieke context en behoeften van jouw organisatie, team of persoonlijke traject. Ze vormen de basis waarop ik bouw om duurzame verandering en positieve groei te stimuleren, waarbij de focus altijd ligt op het blootleggen en benutten van de krachtige onderstromen binnen en tussen afdelingen, teams en mensen. Samen zorgen we ervoor dat we niet alleen huidige uitdagingen aanpakken, maar ook een stevig fundament leggen voor toekomstige groei en succes.

Wat anderen over mij zeggen:

Ik gun iedereen deze ervaring!

De trail in Zuid-Afrika onder leiding van Johan en Ian was en is een van de meest bijzondere ervaringen in mijn leven. Het volledig loskomen van de achtbaan die het leven vaak is is confronterend en genezend tegelijk. Ik wist na de trail weer wie ik echt ben en waar mijn drijfveren liggen. Je komt dicht bij jezelf en je kan je weer verwonderen over de kleine dingen in het leven en er echt van genieten.
Ik gun iedereen deze ervaring!

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Johan bracht mij weer in contact met het “voelen”

Johan bracht mij het “voelen” bij, het werkelijk voelen aan je lijf wat een bepaalde situatie met jou of met mensen om je heen kan doen. Veranderen is niet iets technocratisch, iets wat je even doet en wat ook gemakkelijk is vorm te geven.

De natuur. Wat een heerlijke stilte. Wat een mooie sensatie. Nooit geweten.

De natuur. Wat een heerlijke stilte. Wat een mooie sensatie. Nooit geweten.
Johan heeft mij geholpen te leren zien, horen en voelen in een zuivere pure omgeving.
Weet steeds wat beter hoe me zelf vorm te geven en mezelf te zijn:

Lost an eye, lost a part of I, gained a new Friend: Me.

Voordat je er erg in hebt komen er omgekeerde eierdopjes op tafel en stelt Johan je dé vraag.

Nog voordat je het doorhebt, verschijnen er omgekeerde eierdopjes op de tafel en Johan stelt dé vraag. Een vraag die onlosmakelijk verbonden is met jouw zoektocht naar een klankbord, zoals de uitdagingen in teamwerk. Johan’s aanpak met systemische opstellingen legt de onderliggende stromingen binnen een team bloot en onthult wat er werkelijk speelt. Maar hij laat het daar niet bij. Door zijn doortastende vragen gaat hij samen met jou op zoek naar de diepere oorzaak, de kern van het probleem. Zo biedt hij je de inzichten en handvatten om vooruitgang te boeken en verder te komen.

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hen de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.

Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.

In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt om aan te pakken. Jij blijft de eigenaar en de oplosser van de problemen waar je aan werkt, wat naar mijn mening de enige manier is om echte oplossingen te vinden

Goed geholpen in mijn persoonlijke transformatie

Ik heb onder begeleiding van Johan meerdere wilderness-trails en workshops gedaan. Hij heeft mij goed geholpen in mijn persoonlijke transformatie van commercieel architect naar wat ik nu ben, gewoon weer Ronald…………

Van storming naar performing!

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams, intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen op een manier zodat ze hun organisatie (mensen) en de wereld kunnen dienen

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is?

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Als facilitator in staat de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan

Voor onze organisatie is Johan van een bijzondere waarde, omdat hij als facilitator in staat is bij ons de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan. Bij een team van oude rotten met allemaal een sterke eigen persoonlijkheid zorgt Johan’s werkwijze ervoor dat wanneer we samen zijn de maskers af zijn, we elkaar open en oprecht tegemoet treden en er een bijzondere band ontstaat die dieper strekt dan het professionele discours.

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Altijd uitgekeken naar deze coachgesprekken

In coaching gesprekken heb ik Johan ervaren als zeer deskundig vertrouwenspersoon, iemand die erg goed naar je luistert en door de juiste vragen te stellen zelfinzicht krijgt. Daarbij heb ik nooit een oordeel of veroordeling gevoeld, wat me vertrouwen gaf om ook te vertellen over mijn angsten, valkuilen of tekortkomingen. Ik heb altijd uitgekeken naar deze gesprekken, ook al wist ik dat we soms een lastig onderwerp gingen bespreken.

Hernieuwde kennismaking met Johan’s begeleiding

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het managementteam en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Johan kent de waarde van people management. Heeft een duidelijke visie op zijn doelen en wat hij wil bereiken. Hij zal je niet vertellen wat je graag wilt horen. Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Energie Mobiliseren: Johan laat kwartjes vallen

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren, waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan.

Meer achtergrondinformatie:

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen

Je bericht is verstuurd. Ik neem snel contact met je op.

Hartelijke groet,
Johan de Kleine

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Ik wil graag een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.