Johan de Kleine

Johan de Kleine

Mijn passie is om bij  veranderprocessen te coachen op niveau van organisatie, teams en mensen. Dit doe je altijd in samenhang met elkaar.

In mijn aanpak richt ik mij in eerste instantie op de systemische onderstromen. Deze zijn namelijk vaak zo krachtig dat veranderplannen geen kans van slagen hebben. Onderstromen zijn tijdloos en kennen geen systeemgrenzen. Een probleem van vandaag kan veroorzaakt worden door een situatie van jaren geleden. Een slecht functionerend team wordt veroorzaakt door een onbewust conflict bij de bedrijfstop.

Daarom neem ik altijd de systemische onderstromen mee in mijn werk als coach, adviseur en interim-manager. Waarbij ik tegelijk acteert op de mensgerichte als zakelijke kant van mijn opdracht.

Mijn grondhouding van werken is betrokken, direct, praktisch en ervaringsgericht.  Uiteindelijk gaat het mij om de opdrachtgever een betekenisvol toekomstperspectief te geven mét concrete werkbare stappen.

Meer achtergrondinformatie:

Bel of stuur een e-mail