Betekenisvolle organisaties

Is je organisatie klaar voor de aanstormende toekomst?

Betekenisvolle organisaties streven een hoger doel na

Betekenisvolle organisaties streven een hoger doel na voor een duurzamere wereld. De mate waarin ze zowel maatschappelijke als natuurlijke waarde creëren, bepaalt hun succes. 

Daarvoor is het randvoorwaardelijk dat zowel de ecologische als de systemische principes leidend zijn in de bedrijfsvoering. 

Veel organisaties zijn al op weg en blijven leren om steeds beter hierin te worden. Andere organisaties laten zich nog primair leiden door rationele economische principes. Zij hebben nog een organisatietransformatie te doorlopen. 

Via coaching, interim-management en organisatieadvies zet jouw organisatie stappen richting een betekenisvolle organisatie.

Transformatie is een proces.
Er zijn momenten op bergtoppen en momenten in diepe dalen

Wat speelt er bij jouw organisatie?

Herken je dit in jouw organisatie, dan heb je te maken met stevige onderstromen in en om je organisatie. Wat nodig is een organisatieverandering of -transformatie, waarin je de organisatiecultuur volledig meeneemt.

Impact van onderstromen op een levend systeem

Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze niet te negeren zijn. Je kunt ze beter benutten

Onderstromen hebben grote impact op het welzijn en de groei van alle organisaties. Het is het relevant dat je ze integreert in je strategie, organisatie-inrichting en -cultuur. 

Met als doel dat je organisatie weer meebeweegt met de natuurlijke stroom van levende systemen. Dat merk je wanneer alles weer in een stroomversnelling lijkt te zitten. Alles gaat dan vanzelf. 

Nieuwe wegen volgen

Welke optie past bij jou?

Organisatie coaching

Wil je zelf met je team de organisatie veranderen of transformeren, overweeg dan organisatiecoaching.

Vooral wanneer je iets met de organisatiecultuur wil, dan helpt het enorm als iemand je hierin coacht die niet onderdeel is van deze cultuur.

Als team hou je de focus op de juiste thema's en de nieuwe toekomst. Ook voorkom je met een coach dat je zaken vergeet of dat je vasthoudt aan oude patronen en zekerheden.

Organisatie
advies

Ben je op zoek naar iemand die je organisatie onderzoekt en met name naar de onderstromen kijkt, overweeg dan organisatieadvies.

Vanuit je vraagstelling worden diverse interviews gehouden en andere zaken bekeken. Eventueel wordt een (kern)waarden- en cultuurscan uitgevoerd.

Het resultaat van dit onderzoek en bijbehorend advies bekijken we samen hoe je daar vervolg aan geeft.

Interim management

Organisatie-transformatie of werken met de onderstromen is voor velen geen alledaagse kost. Het vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Wat heel goed werkt, is je MT tijdelijk uit te breiden met iemand van buiten.

Een interim-manager is niet besmet met de oude cultuur, waar je van af wil. Die maakt snel meters in de cultuurverandering.
Temeer omdat hij veel ervaring heeft met onderstromen en organisatie-transformatie.

Eerder uitgevoerde organisatievraagstukken:

Krachtenveld bij de Waddenzee (Natura 2000)

We willen meer inzicht en sturing op de onderstromen. Onder andere door te kijken naar

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne

Laten landen van nieuwe strategie

Er is een nieuwe visie en strategie geformuleerd door het MT. Kun je helpen om

Eigen verantwoordelijkheid

We willen eens kijken wat ons weerhoudt in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ‘zelf

Team dat niet aan te sturen is

We hebben een beheerteam dat niet aan te sturen is en volledig hun eigen gang

Gebrek aan eigenaarschap

Onze mensen nemen geen ‘eigenaarschap’. Dit is een groot risico voor ons. Kun je ons

Muurtjes tussen management en agile teams

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de Agile-teams. Hoe zorg ik ervoor dat

organisatie inrichtingsprincipes van een wendbare organisatie

In ons ziekenhuis zijn we bezig met de nieuwe koers waarin we in fase 1

Meer effectiviteit vanuit organisatiecultuur

In ons jaarplan staat dat we ook aandacht moeten besteden aan cultuur, want deze is

Deadlines worden niet gehaald

We zitten midden in een groot ICT-programma. We hebben een teamcultuur waarbij de performance van

Stoppen van een bedrijf

Ik ben eigenaar van een familiebedrijf en onze organisatie zit in zwaar weer. Ik zoek

Eigenaarschap en agile werken in multi-disciplinaire teams

We willen beter aansluiten om de toekomstige ontwikkelingen in de zorg: ‘Digitalisering van de zorg’,

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben

Krachtenveld binnen het onderwijs

De onderwijswereld zit een groot krachtenveld tussen diverse partijen: kinderen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuur,

Hoe het tij keren?

In de transitie naar de nieuwe organisatie, is er een nieuw krachtenveld ontstaan, waardoor ons

Lastige afdeling

Ik heb te maken met een afdeling waar veel lastige mensen zitten. Hoe ga ik

Een nieuwe agile organisatiecultuur

Onze klanten vragen om een meer wendbare houding van ons. Dit zit niet in onze

Veenbranden na fusie

We zijn als kleine organisatie samengevoegd vanuit diverse andere organisaties. Onderhuids spelen er allerlei veenbranden

Tegenstromen bij innovatie

Voor de continuïteit van onze organisatie moeten we nu innoveren. We lopen alleen steeds vast

Fusie van organisatieonderdelen

We zijn als ICT-organisatie onlangs samengevoegd vanuit verschillende andere organisaties, met als oorspronkelijke drijfveer, “samen

Ketengericht werken

Ons besturingsmodel gaat veranderen, we gaan meer ketengericht werken. Kun je mij helpen inzicht te

Klantgerichtheid, leverbetrouwbaarheid en wendbaarheid

We starten met een nieuwe organisatie, een fusie waarbij meerdere partijen een deel van hun

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde

Centraal versus decentraal

Als centrale organisatieonderdeel van een groot ziekenhuis lukt het maar niet om samen te werken

Klantgerichte cultuur

We starten binnenkort met een nieuwe organisatie, waarvan de mensen uit bestaande organisaties komen. Hoe

Agile en leiderschap

Bij de transitie naar een agile organisatie, heeft het management te veel controle en sturing.

Veranderende rol van de overheid

Onze rol als provincie verandert. Er wordt van ons verwacht dat we op een andere

Fascinerende onderstromen

Organisaties beschouw ik als levende systemen. Deze dynamieken van de daarbij horende onderstromen fascineren mij. Met name hoe bepalend deze onderstromen zijn in het slagen en falen van organisaties. 

Alles komt in beweging

Zolang je als organisatie deze onderstromen niet kent of negeert, lukt het je maar beperkt om organisatieproblemen op te lossen. Zodra je wel bewust bent van de onderstromen binnen en buiten je organisatie, dan komt alles in beweging.

Ecologische en systemische principes

Meer dan 10 jaar werk ik met organisaties door ze te beschouwen als levend wezens met een hart en een ziel. Organisaties hebben veel wijsheid in zich en enorm veel potentieel, mits die op de juiste manier worden aangesproken. Ik werk via de ecologische en systemische principes van levende systemen. Dat klinkt zweverig, alleen dat is het niet. Onze hersenen werken al tienduizenden jaren lang volgens deze natuurlijke principes. Alleen we zijn ze afgeleerd te gebruiken in deze rationeel economische samenleving. 

Organisatiecultuur veranderen

In mijn aanpak richt ik mij eerst op de onderstromen in en om de organisatie. De organisatiecultuur is hier onderdeel van. Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze een succes-bepalende rol hebben bij transformaties. Daarom is het lastig om van de oude cultuur af te komen. Gelukkig kan het wel, maar je pakt het anders aan.

Bovenstromen borgen onderstromen

De volgende stap is te kijken hoe je onderstromen kunt kanaliseren en borgen in de bovenstroom. Dit gaat onder meer over visie, leidende principes, strategie, doelen, structuren, systemen en processen.

Coach, adviseur of interim-manager

Afhankelijk van de organisatievraag en je behoefte help ik je graag bij je organisatieverandering of -transformatie in de rol van organisatiecoach, organisatieadviseur of interim-manager.

Reviews :

Contactformulier