Betekenisvolle organisaties

Is je organisatie klaar voor de aanstormende toekomst?

Betekenisvolle organisaties streven een hoger doel na

Betekenisvolle organisaties streven een hoger doel na voor een betere wereld. 

Succes wordt bepaald door de mate waarin ze maatschappelijke waarde creëren. 

Voor deze organisatie zijn de ecologische en systemische principes leidend. Organisaties worden ongezond, wanneer zij vooral bestuurd worden vanuit  economische en mechanistische principes.

Transformatie is een proces.
Er zijn momenten op bergtoppen en momenten in diepe dalen.

Wat speelt er nu bij jou?

Je kunt kiezen uit 3 opties:

Organisatie-coaching

Wil je als organisatie vooral zelf oplossingen voor je vraagstukken ontwikkelen en, dan kan ik je daarbij begeleiden in de rol van transformatiecoach. Ik kan je zowel coachen bij het vinden van oplossingen als bij het transformatietraject zelf.
Hierdoor hou je focus op de juiste onderwerpen en voorkom je dat je zaken vergeet. Wat vaak gebeurt, omdat de organisatiecultuur zorgt voor blinde vlekken.

Organisatie-advies

Wil je graag externe kennis en ervaring inbrengen rondom je vraagstukken? Zodat je dan zelf niet meer helemaal het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. In dat geval kun je mij inzetten in de rol van organisatieadviseur. Na een onderzoek reik ik je een aantal suggesties aan hoe je jouw verandering aanpak kunt aanvliegen. Het is helemaal aan jullie wat je wil gebruiken en wat je liever op een andere manier wil doen.

Interim-management

Het is ook mogelijk dat mij in de rol van interim-manager vragen om het vraagstuk op te lossen. Het voordeel hiervan is dat een interim-management zich veel minder hoeft te laten leiden door de organisatiecultuur. Want het is best lastig een cultuur te veranderen waar je zelf deel van uitmaakt. Iemand van buitenaf kan wat sneller doorpakken in stappen zetten richting de nieuwe betekenisvolle organisatie.

Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze niet te negeren zijn. Je kunt ze beter benutten

Onderstromen hebben grote impact op het welzijn en de groei van alle organisaties Het is het relevant dat je ze integreert in je strategie, inrichting en organisatiecultuur.  Organisaties bewegen weer mee met de natuurlijke stroom. Het voelt alsof alles in een stroomversnelling zit. Alles gaat vanzelf. Dat wat nodig is, komt van nature op je af. 

Korte termijn FIJN, lange termijn PIJN

 

Het is mens eigen om problemen zo snel mogelijk te repareren.  Plannen voor oplossingen worden gemaakt: procesaanpassingen, vaardigheidstrainingen, teambuilding. Voor de korte termijn werkt het, maar meestal komen op de langere termijn dezelfde problemen weer terug. 

Korte termijn PIJN, lange termijn FIJN

 

Je kan ook voor een andere aanpak kiezen. Een aanpak die breder en dieper naar er aan de hand is, omdat organisaties levende systemen zijn. Levende systemen kun je niet repareren, want je hebt te maken met cultuur, gevoelens, trauma’s etc.  Wat werkelijk nodig is, wordt zichtbaar en vooral voelbaar. Voor de korte termijn leidt dat tot ongemak en wellicht pijn. Deze echte, rauwe waarheid zorgt voor beweging die lang stand houdt. Je organisatie komt in een FLOW.

Eerder uitgevoerde organisatievraagstukken:

organisatie inrichtingsprincipes van een wendbare organisatie

In ons ziekenhuis zijn we bezig met de nieuwe koers waarin we in fase 1

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde

Team dat niet aan te sturen is

We hebben een beheerteam dat niet aan te sturen is en volledig hun eigen gang

Tegenstromen bij innovatie

Voor de continuïteit van onze organisatie moeten we nu innoveren. We lopen alleen steeds vast

Eigen verantwoordelijkheid

We willen eens kijken wat ons weerhoudt in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ‘zelf

Klantgerichte cultuur

We starten binnenkort met een nieuwe organisatie, waarvan de mensen uit bestaande organisaties komen. Hoe

Gebrek aan eigenaarschap

Onze mensen nemen geen ‘eigenaarschap’. Dit is een groot risico voor ons. Kun je ons

Klantgerichtheid, leverbetrouwbaarheid en wendbaarheid

We starten met een nieuwe organisatie, een fusie waarbij meerdere partijen een deel van hun

Meer effectiviteit vanuit organisatiecultuur

In ons jaarplan staat dat we ook aandacht moeten besteden aan cultuur, want deze is

Een nieuwe agile organisatiecultuur

Onze klanten vragen om een meer wendbare houding van ons. Dit zit niet in onze

Stoppen van een bedrijf

Ik ben eigenaar van een familiebedrijf en onze organisatie zit in zwaar weer. Ik zoek

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne

Centraal versus decentraal

Als centrale organisatieonderdeel van een groot ziekenhuis lukt het maar niet om samen te werken

Agile en leiderschap

Bij de transitie naar een agile organisatie, heeft het management te veel controle en sturing.

Hoe het tij keren?

In de transitie naar de nieuwe organisatie, is er een nieuw krachtenveld ontstaan, waardoor ons

Krachtenveld bij de Waddenzee (Natura 2000)

We willen meer inzicht en sturing op de onderstromen. Onder andere door te kijken naar

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben

Muurtjes tussen management en agile teams

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de Agile-teams. Hoe zorg ik ervoor dat

Deadlines worden niet gehaald

We zitten midden in een groot ICT-programma. We hebben een teamcultuur waarbij de performance van

Veranderende rol van de overheid

Onze rol als provincie verandert. Er wordt van ons verwacht dat we op een andere

Laten landen van nieuwe strategie

Er is een nieuwe visie en strategie geformuleerd door het MT. Kun je helpen om

Ketengericht werken

Ons besturingsmodel gaat veranderen, we gaan meer ketengericht werken. Kun je mij helpen inzicht te

Eigenaarschap en agile werken in multi-disciplinaire teams

We willen beter aansluiten om de toekomstige ontwikkelingen in de zorg: ‘Digitalisering van de zorg’,

Krachtenveld binnen het onderwijs

De onderwijswereld zit een groot krachtenveld tussen diverse partijen: kinderen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuur,

Veenbranden na fusie

We zijn als kleine organisatie samengevoegd vanuit diverse andere organisaties. Onderhuids spelen er allerlei veenbranden

Lastige afdeling

Ik heb te maken met een afdeling waar veel lastige mensen zitten. Hoe ga ik

Fusie van organisatieonderdelen

We zijn als ICT-organisatie onlangs samengevoegd vanuit verschillende andere organisaties, met als oorspronkelijke drijfveer, “samen

Mijn grondhouding van werken is betrokken, direct, praktisch en ervaringsgericht. Uiteindelijk gaat het mij om de organisatie een betekenisvol toekomstperspectief te geven mét concrete werkbare stappen hoe je daar als organisatie komt.

In mijn aanpak richt ik mij in eerste instantie op de onderstromen. De organisatiecultuur is hier onderdeel van, maar ook krachtenvelden vanuit de markt, overheid en samenleving zorgen voor onderstromen. Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze een succes-bepalende rol hebben  bij transformaties. Pas wanneer je hier zicht op hebt, komt alles in beweging. En kun je een realistisch en levensvatbaar transformatieproces doorlopen. Ik begeleid je graag bij deze transformatie als coach, adviseur en/of interim-manager.

Reviews :

Bel of stuur een e-mail