Logo leading Transformations

Betekenisvolle organisaties

Is je organisatie klaar voor de aanstormende toekomst?

Betekenisvolle organisaties streven een hoger doel na

Betekenisvolle organisaties streven een hoger doel na voor een duurzamere wereld. De mate waarin ze zowel maatschappelijke als natuurlijke waarde creëren, bepaalt hun succes. 

Daarvoor is het randvoorwaardelijk dat zowel de ecologische als de systemische principes leidend zijn in de bedrijfsvoering. 

Veel organisaties zijn al op weg en blijven leren om steeds beter hierin te worden. Andere organisaties laten zich nog primair leiden door rationele economische principes. Zij hebben nog een organisatietransformatie te doorlopen. 

Via coaching, interim-management en organisatieadvies zet jouw organisatie stappen richting een betekenisvolle organisatie.

Transformatie is een proces.
Er zijn momenten op bergtoppen en momenten in diepe dalen

Wat speelt er bij jouw organisatie?

Herken je dit in jouw organisatie, dan heb je te maken met stevige onderstromen in en om je organisatie. Wat nodig is een organisatieverandering of -transformatie, waarin je de organisatiecultuur volledig meeneemt.
Impact van onderstromen op een levend systeem

Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze niet te negeren zijn. Je kunt ze beter benutten

Onderstromen hebben grote impact op het welzijn en de groei van alle organisaties. Het is het relevant dat je ze integreert in je strategie, organisatie-inrichting en -cultuur. 

Met als doel dat je organisatie weer meebeweegt met de natuurlijke stroom van levende systemen. Dat merk je wanneer alles weer in een stroomversnelling lijkt te zitten. Alles gaat dan vanzelf. 

Nieuwe wegen volgen

Welke optie past bij jou?

Organisatie coaching

Wil je zelf met je team de organisatie veranderen of transformeren, overweeg dan organisatiecoaching.

Vooral wanneer je iets met de organisatiecultuur wil, dan helpt het enorm als iemand je hierin coacht die niet onderdeel is van deze cultuur.

Als team hou je de focus op de juiste thema's en de nieuwe toekomst. Ook voorkom je met een coach dat je zaken vergeet of dat je vasthoudt aan oude patronen en zekerheden.

Organisatie
advies

Ben je op zoek naar iemand die je organisatie onderzoekt en met name naar de onderstromen kijkt, overweeg dan organisatieadvies.

Vanuit je vraagstelling worden diverse interviews gehouden en andere zaken bekeken. Eventueel wordt een (kern)waarden- en cultuurscan uitgevoerd.

Het resultaat van dit onderzoek en bijbehorend advies bekijken we samen hoe je daar vervolg aan geeft.

Interim management

Organisatie-transformatie of werken met de onderstromen is voor velen geen alledaagse kost. Het vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Wat heel goed werkt, is je MT tijdelijk uit te breiden met iemand van buiten.

Een interim-manager is niet besmet met de oude cultuur, waar je van af wil. Die maakt snel meters in de cultuurverandering.
Temeer omdat hij veel ervaring heeft met onderstromen en organisatie-transformatie.

Eerder uitgevoerde organisatievraagstukken:

Onderzoek en advies bij organisatietransformatie

Organisatie-onderzoek en advies bij een ICT-organisatie die aan het begin staat van een grote verandering of transformatie. Deze organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid in medewerkers, klanten en opdrachten. Waardoor zij van een start-up van hoogwaardige professionals moeten veranderen

Digitalisering van de ziekenhuiszorg en cultuurtransformatie

Als CTO van een groot ziekenhuis zie ik dat de ICT nog beter ingezet kan worden. Dit is vooral nodig gezien de toekomstige ontwikkelingen als toenemende vergrijzing in de samenleving en tekorten aan beschikbaar medisch- en zorgpersoneel. Hiervoor is ‘Digitalisering

Transformeren naar een lerende organisatie

We zitten als ICT-overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Er is een team samengesteld die hierop moet anticiperen en interveniëren. Alleen heeft het team nu nog geen gemeenschappelijke toekomstfocus. We willen

Agile werken in een stroomversnelling brengen

Bij een grote ICT-organisatie binnen de overheid is een klein team gestart met Agile werken en DevOps teams. De eerste pilots zijn met succes uitgevoerd. Alleen is de organisatie nog niet overtuigd. Besloten wordt om een positiespel-middag te gaan doen

Organisatietransformatie-advies: de wendbare organisatie

Organisatieadvies aan een van de directeuren bij een groot ziekenhuis. Een groot team van directeuren is bezig met bepalen van de nieuwe koers: de missie en visie (fase 1), omdat de huidige manier van organiseren steeds minder goed werkt, waardoor

Start-up transformeren naar een professionele organisatie

We zijn een startend bedrijf en maken een enorme groei door. Het is tijd om de pionier organisatie te transformeren naar een professionele betekenisvolle organisatie met een toekomstgerichte visie en strategie. Ik wil graag een nieuwe directie samenstellen. Kun je

Ontwikkelen van een transformatiestrategieën

We zijn een grote toeleverancier van halffabricaten voor consumentenproducten. Alleen deze markt is in enorm aan het veranderen, waardoor onze producten niet meer nodig zijn. Kortom, onze bedrijfstoekomst is onzeker op dit moment. Misschien moeten we er mee stoppen, misschien

Nieuwe stijl van uitvaartdienstverlening

We zijn een uitvaartorganisatie en willen een nieuwe stijl van werken op gebied van uitvaartdienstverlening introduceren, omdat de uitvaartmarkt veel concurrerender is geworden de afgelopen jaren. We willen meer ondernemerschap bij onze mensen zien. Alleen dat stuit op nogal wat

‘Veenbranden’ na fusie

We zijn als ICT-afdeling ontstaan vanuit een aantal ICT-organisaties bij onze veiligheidsregio. Onderhuids spelen er bij ons allerlei veenbranden op de afdeling. Deze onuitgesproken conflicten zorgen ervoor dan onze dienstverlening slecht is op dit moment. Als ICT-manager wil ik dat

Moeten we stoppen met ons bedrijf?

Als directie van een evenementenorganisatie weten we niet of we nog verder willen en kunnen met dit bedrijf. Misschien moeten we onszelf opheffen. Of op een andere manier doorgaan. Kun je ons helpen om ons helderheid te geven bij deze

Werken vanuit passie en bezieling

In de uitvaartbranche neemt de werkdruk enorm toe. Er komen steeds meer partijen op de markt. Alles moet veel efficiënter verlopen. Dit heeft gezorgd voor een aantal pijnlijke gebeurtenissen binnen de organisatie. Kortom, veel mensen zijn hun passie en bezieling

Innovatieve organisatie in een nichemarkt

Als kleine ICT start-up zitten we in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatieve club willen we nog beter samenwerken. Niet alleen op gebied van onze technologische know-how. We willen ons bedrijf stevig en betekenisvol

Klantgerichte cultuur ontwikkelen

We starten binnenkort met een nieuwe organisatie, die afgesplitst is van een bestaande organisatie. Het grootste verschil is dat we met externe klanten gaan werken in plaats interne business units. Dit vraagt om een andere vorm van klantgerichtheid? Kun je

Begeleiding Service Delivery Team

Bij de transitie naar een agile ‘way of working’ bij een Rijksoverheidsorganisatie was het onduidelijk wat de rol en positie van een team van Service Delivery Managers daarin zou gaan worden. De organisatie ging BusDevOps werken, waardoor er een nieuwe

Centrale versus decentrale ICT

Als centrale ICT-organisatie van een groot ziekenhuis lukt het maar niet om samen te werken met de diverse decentrale ICT-onderdelen. Ik wil graag dat centraal en decentraal elkaar beter begrijpen, waardoor er een constructieve samenwerking voor de lange termijn ontstaat.

Interim-management bij cultuurtransformatie

Lid van het managementteam. Strategisch, tactisch en operationeel aansturen van het engineering-team die te maken hebben met te veel achterstallig onderhoud. Vanuit het MT concrete stappen maken in het transformatieprogramma met als doel meer professioneel eigenaarschap bij de medewerker en

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap van al onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden. Kun je dit traject voor ons begeleiden?

Meer effectiviteit vanuit organisatiecultuur

In ons jaarplan staat dat we ook aandacht moeten besteden aan cultuur, want deze is een grote belemmering in onze effectiviteit, kun je ons hierin coachen?

Provincie in transformatie

Onze positie en rol als provinciale overheid lijkt te transformeren. Er wordt van ons verwacht, dat we op een andere manier met de samenleving gaan samenwerken. Waar zitten in de onderstroom van de samenleving onze aangrijpingspunten, zodat we voor hen

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een betekenisvolle organisatie van zelfsturende teams. We willen graag voor deze organisatietransformatie geadviseerd worden. Bovendien moeten de teams gecoacht worden bij deze transformatie. Kun je ons hierin ondersteunen?

Cultuuromslag van mijn ‘nuchtere’ afdeling

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. De teams gaan er anders uitzien. We moeten met minder mensen hetzelfde werk doen, maar dan anders. Dit vraagt een cultuuromslag in mijn afdeling. Wil jij deze transformatie begeleiden. Het moet vooral concreet en direct

Fusie van organisatieonderdelen

We zijn als ICT-organisatie onlangs samengevoegd vanuit verschillende andere ICT-organisaties, met als oorspronkelijke drijfveer, “samen kunnen we meer”. We willen graag één betekenisvolle organisatie zijn en we hebben ook al wel stappen gezet, maar we merken dat we nog steeds

Er mag niet geïnnoveerd worden

Voor de continuïteit van onze industriële organisatie moeten we blijven innoveren. We lopen alleen continu hierin vast. Blijkbaar is er een groot krachtenveld, waar geen plek is voor innovatie. Toch willen we innoveren. Kortom, waar liggen onze betekenisvolle innovatiekansen en

Agile en leiderschap

Bij de transitie naar een betekenisvolle agile organisatie, heeft het management nog steeds te veel controle en sturing op zaken, waar eigenlijk de zelf-organiserende teams verantwoordelijk voor zijn.  Kun je ons helpen om het management en de zelf-organiserende teams meer

Management en agile teams werken niet samen

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de agile teams. Het management legt of te veel verantwoordelijkheid bij de teams of ze bemoeien zich te veel met deze zelfsturende teams. De teams vinden op hun beurt dat of het

Fascinerende onderstromen

Organisaties beschouw ik als levende systemen. Deze dynamieken van de daarbij horende onderstromen fascineren mij. Met name hoe bepalend deze onderstromen zijn in het slagen en falen van organisaties. 

Alles komt in beweging

Zolang je als organisatie deze onderstromen niet kent of negeert, lukt het je maar beperkt om organisatieproblemen op te lossen. Zodra je wel bewust bent van de onderstromen binnen en buiten je organisatie, dan komt alles in beweging.

Ecologische en systemische principes

Meer dan 10 jaar werk ik met organisaties door ze te beschouwen als levend wezens met een hart en een ziel. Organisaties hebben veel wijsheid in zich en enorm veel potentieel, mits die op de juiste manier worden aangesproken. Ik werk via de ecologische en systemische principes van levende systemen. Dat klinkt zweverig, alleen dat is het niet. Onze hersenen werken al tienduizenden jaren lang volgens deze natuurlijke principes. Alleen we zijn ze afgeleerd te gebruiken in deze rationeel economische samenleving. 

Organisatiecultuur veranderen

In mijn aanpak richt ik mij eerst op de onderstromen in en om de organisatie. De organisatiecultuur is hier onderdeel van. Onderstromen zijn vaak zo sterk, dat ze een succes-bepalende rol hebben bij transformaties. Daarom is het lastig om van de oude cultuur af te komen. Gelukkig kan het wel, maar je pakt het anders aan.

Bovenstromen borgen onderstromen

De volgende stap is te kijken hoe je onderstromen kunt kanaliseren en borgen in de bovenstroom. Dit gaat onder meer over visie, leidende principes, strategie, doelen, structuren, systemen en processen.

Coach, adviseur of interim-manager

Afhankelijk van de organisatievraag en je behoefte help ik je graag bij je organisatieverandering of -transformatie in de rol van organisatiecoach, organisatieadviseur of interim-manager.

Reviews :

Contact opnemen