Vitale teams

Great things in business are never done by one person.
They’re done by a team of people.
(Steve Jobs)

Vitale teams:
bewust, energiek en doelgericht.

Klaar voor de toekomst
die zich weldra aandient

Vitale teams stralen een en al teamspirit uit.  Daadkracht en vastberadenheid gaat samen met ontspanning, plezier en reflectie.

De sfeer is constructief.  Iedereen durft alles te zeggen, wanneer dat nodig is. Conflicten en tegenstellingen zien zij als waardevolle leermomenten.

Er is gezamenlijk commitment in de te bereiken doelen. Daarom geven ze elkaar constructieve feedback, zodat je als team (en als persoon) steeds beter wordt.

Deze teams blijven vitaal, omdat ze bewust zijn van de ecologische en systemische principes van levende systemen. Daardoor anticiperen als vanzelf op de toekomst. Flexibel passen ze zich als team aan om hun bestemming te bereiken. Wanneer ze die bestemming hebben bereikt, stoppen ze.

Beter samenwerken en communiceren

Wat speelt er bij jouw team(s)?

Onderstromen bepalen
onbewust het wel en wee van alle teams.
Hun vitaliteit loopt leeg of ze zijn in FLOW.

Aanbod:

Teamcoaching

Wil je als team je visie, strategie en teamplan zelf vormgeven? En hoe je daarna als één team hier dagelijks uitvoering aan geeft, dan helpt teamcoaching hierbij.

Vooral wanneer je als (nieuw) team nog moet groeien in teamvolwassenheid.

Teamcoaching is ook behulpzaam bij ongrijpbare problemen in de onderstromen in en tussen teams.

Teamtraining

Wanneer je een nieuw team bent, dan is het aan te raden te starten met een teamtraining. Via een jaarlijkse teamtraining hou je je team vitaal.

In een teamtraining staat het team centraal: veiligheid, samenwerken en communiceren. Normaal neem je geen tijd om daarbij stil te staan.

Via een ervaringsgerichte teamtraining kom je snel to-the-point en leer je snel.

Interim-teamlead

Vooral in de beginfase (de 'forming' en 'storming' fases van Tuckman) van een team jan het handig zijn om een externe teamleider te hebben. Hij brengt het team in een performing modus.

In die fase redt een team zich goed met een eigen teamleider uit het team zelf.

Ook bij een transformatie is een interim-teamlead waardevol, vooral wanneer hij hier ervaring in heeft.

Eerder uitvoerde teamvraagstukken:

Nieuwe teamcultuur

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. Teams zijn anders samengesteld. We moeten met minder mensen hetzelfde werk anders doen.

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams. De teams willen hier graag

Lerende organisatie

We zitten als overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling.

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We hebben een team waar nog veel ‘oud zeer’ zit. Bovendien hebben we een roerige tijd achter de

Innovatief team in nichemarkt

We zitten in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatief team willen nog

Conflicten in het docenten-team

Ik geef leiding aan een docententeam. De afgelopen tijd is er een hoogoplopend conflict geweest tussen mij en

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap bij onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden.

Onderling wantrouwen

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor

Conflict binnen ons team

Er is een enorm conflict binnen ons team, waardoor we nauwelijks nog met elkaar praten. Kun je helpen

Herijking strategie + teamtraining

We zijn een familiebedrijf in de verhuur industrie. De afgelopen jaren verandert er veel in onze sector. Er

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2

Intervisie voor consultants en interim-managers

Als consultants en interim-managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen

Veilig werkklimaat

De resultaten van de school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat voor de leerkrachten. De werkcultuur

Intervisie van agile coaches

Ons team traint, coacht en begeleidt de organisatie naar een agile organisatie. We willen hier nog beter in

Terug op kantoor

Dit team heeft net een teamtraining gehad. Nu komt de praktijk, wanneer we terug zijn in de dagelijkse

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en opstellingen)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen

Veranderende markt

De zorgmarkt is veranderd. Dat betekent dat wij als leidinggevenden, wijkverpleegkundigen en de rest van het team anders

Krappere arbeidsmarkt

Als stichting voorzien we vele dingen op ons afkomen. Huur van locaties, nieuwe wetgeving en een krappere arbeidsmarkt.

Mogelijk gaan emoties hoog oplopen

Als directie moeten we over de interne organisatie een aantal stevige beslissingen nemen en een uitvoeringsplan maken. Ik

Teamtraining: verzilver je talent

We zijn als service delivery managers bij de vorige reorganisatie bij elkaar in één team gezet. Alleen het

Coachen op gebied van zelfsturing

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén

Leiderschapstraining

We zijn net een nieuw team en hebben behoefte aan een leiderschapstraining, waarbij de kwaliteiten van eenieder in

Helikopterview en vergrootglas

Wanneer ik met teams werk, zoom ik tegelijk in en uit. Dat betekent dat ik zowel naar de teamleden individueel kijk als naar het krachtenvelden die zich buiten het team afspelen.  Soms is het onmogelijk dat een team goed functioneert, omdat de context van het team te verwarrend en te gecompliceerd is. Of omdat iets in de historie heeft afgespeeld bij een of meerdere teamleden.

Zakelijk én mensgericht

Mijn stijl van werken is zakelijk én mensgericht. Allereerst moet een team altijd iets bewerkstelligen, anders is het geen team. Doelen realiseren en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk. Echter, de successen behaal je alleen met de mensen die het doen. Zij moeten goed in hun vel zitten, zodat zij hun kwaliteiten, talenten en potentieel optimaal benutten.

Ecologische en systemische principes

Mijn stijl van werken is gebaseerd op de ecologische en systemische principes van vitale teams. Teamopstellingen, psychodrama voor bedrijven, ACT en solution-focussed coaching & leiderschap zijn bewezen aanpakken om teams vitaler, te maken en te houden.

Reviews:

Contactformulier