Logo leading Transformations

Vitale teams

Great things in business are never done by one person.
They’re done by a team of people.
(Steve Jobs)

Vitale teams:
bewust, energiek en doelgericht.

Klaar voor de toekomst
die zich binnenkort aandient

Vitale teams stralen een en al teamspirit uit.  Daadkracht en vastberadenheid gaat samen met ontspanning, plezier en reflectie.

De sfeer is constructief.  Iedereen durft alles te zeggen, wanneer dat nodig is. Conflicten en tegenstellingen zien zij als waardevolle leermomenten.

Er is gezamenlijk commitment in de te bereiken doelen. Daarom geven ze elkaar constructieve feedback, zodat je als team (en als persoon) steeds beter wordt.

Deze teams blijven vitaal, omdat ze bewust zijn van de ecologische en systemische principes van levende systemen. Daardoor anticiperen als vanzelf op de toekomst. Flexibel passen ze zich als team aan om hun bestemming te bereiken. Wanneer ze die bestemming hebben bereikt, stoppen ze.

Beter samenwerken en communiceren

Wat speelt er bij jouw team(s)?

Onderstromen bepalen
onbewust het wel en wee van alle teams.
Hun vitaliteit loopt leeg of ze zijn in FLOW.

Aanbod:

Teamcoaching

Wil je als team je visie, strategie en teamplan zelf vormgeven? En hoe je daarna als één team hier dagelijks uitvoering aan geeft, dan helpt teamcoaching hierbij.

Vooral wanneer je als (nieuw) team nog moet groeien in teamvolwassenheid.

Teamcoaching is ook behulpzaam bij ongrijpbare problemen in de onderstromen in en tussen teams.

Teamtraining

Wanneer je een nieuw team bent, dan is het aan te raden te starten met een teamtraining. Via een jaarlijkse teamtraining hou je je team vitaal.

In een teamtraining staat het team centraal: veiligheid, samenwerken en communiceren. Normaal neem je geen tijd om daarbij stil te staan.

Via een ervaringsgerichte teamtraining kom je snel to-the-point en leer je snel.

Interim-teamlead

Vooral in de beginfase (de 'forming' en 'storming' fases van Tuckman) van een team jan het handig zijn om een externe teamleider te hebben. Hij brengt het team in een performing modus.

In die fase redt een team zich goed met een eigen teamleider uit het team zelf.

Ook bij een transformatie is een interim-teamlead waardevol, vooral wanneer hij hier ervaring in heeft.

Eerder uitvoerde teamvraagstukken:

Laten landen van nieuwe strategie

Er is een nieuwe visie en strategie geformuleerd door het MT. Kun je helpen om dit te laten landen bij mijn beleidsafdeling? Hoe we binnen deze gestelde richting en kaders onze eigen ruimte pakken om hier invulling aan te geven?

Hoogoplopend conflict bij een ROC.

Ik ben leidinggevende van een aantal docententeams op een ROC. De afgelopen maanden is er een hoogoplopend conflict ontstaan tussen mij en een van de docententeams. Daarnaast zijn er ook spanningen binnen het team zelf tussen jong- en oudgedienden. Dit

Teamcoaching: zelforganisatie en samenwerking

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén team zondert zicht erg af van de rest. Terwijl we juist dit team zo hard nodig hebben. Kun je deze teams gaan

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam via een heisessie en coaching hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden.

Heisessie en teamtraining voor kinderopvang-organisatie

Wij zijn een grote kinderopvang-organisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar zijn er vele dingen op ons afgekomen: nieuwe opvanglocaties, nieuwe wetgeving, een krappere arbeidsmarkt etc. Kun je een heisessie voor ons begeleiden waarin we als

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2 teams samengevoegd tot 1 team. Door Corona werken we redelijk los van elkaar. Deze heisessie moet ons weer bij elkaar brengen.

Veel gebeurd in het verleden bij dit team

Ik ben net nieuw als leidinggevende van dit managementteam. In het verleden is er veel gebeurd, waardoor er veel onrust is en wantrouwen. Voor de korte toekomst staan een aantal grote uitdagingen te wachten. Ik wil weer een vitaal team,

Teamtransformatie: verzilver je talent

Kun je een heisessie verzorgen over: “Verzilveren van onze talenten” voor een team van Service Delivery Managers van een groot ziekenhuis. Dit team is bij een vorige reorganisatie samengevoegd in één team. Sindsdien lijkt het wel of ze buitenspel zijn

Team dat niet aan te sturen is

We hebben een beheerteam dat niet aan te sturen is en volledig hun eigen gang gaat. Dit leidt tot interne conflicten en conflicten met andere teams. Wat is de oorzaak en hoe pakken we dit aan? Kun je dit team

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep managers wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen, waardoor we samen een vitaal team creëren. Tegelijkertijd willen we op deze dagen

Veilig werkklimaat

Wij zijn een school in het speciaal basisonderwijs. Op dit moment zijn de resultaten van onze school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat meer voor de leerkrachten. De werkcultuur is vergiftigd. Hiervoor willen we op een heisessie met

Stiekem de beste willen zijn

We willen als afdeling én als managementteam stiekem de beste van Nederland worden in ons vakgebied. We zitten in een sterk veranderende organisatie en een complex samenspel van klanten, concurrentie en technologische innovatie. Kun je onderzoeken hoe wij staan t.o.v.

Intervisie van agile coaches

Ons team van agile-coaches traint, coacht en begeleidt de hele organisatie naar een agile organisatie. We willen als team hier steeds beter in worden. Kun je het komend jaar onze intervisiesessies ervaringsgericht begeleiden? Bovendien willen we dat verrijken jouw kennis

High performance managementteam

Als leidinggevende wil ik dat de posities en verantwoordelijkheden van mijn team helder zijn. Zodat er vanuit rol/positie samengewerkt wordt om doelen te realiseren. Waardoor er een high performance managementteam ontstaat.

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We zijn een staforganisatie bij een middelgroot ziekenhuis. In ons team zit nogal veel ‘oud zeer’, omdat we een roerige tijd achter de rug hebben: veel personele wisselingen en veranderingen.  Dit heeft een flinke knauw veroorzaakt in het gevoel van

Deadlines worden niet gehaald

Als programma-team zitten we midden in een mega-groot ICT-programma (>20M Euro). We hebben een teamcultuur waarbij de performance van het bouwen centraal staat. We lopen nu tegen allerlei integratieproblematiek aan, waardoor deadlines van oplevering en de kwaliteit van oplevering steeds

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen op. Kun je uitzoeken wat er aan de hand is en ons helpen dit op te lossen?

Management en agile teams werken niet samen

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de agile teams. Het management legt of te veel verantwoordelijkheid bij de teams of ze bemoeien zich te veel met deze zelfsturende teams. De teams vinden op hun beurt dat of het

Heisessie en teamtraining voor een familiebedrijf in de industriële verhuur

We zijn een familiebedrijf in de industriële verhuur. De afgelopen jaren is in onze sector veel veranderd. Innovatieve verhuurservices worden aangeboden en ook in onze branche worden alle diensten in hoog tempo gedigitaliseerd. Er is een herijking van onze strategie

Intervisie voor consultants en interim-managers

Als consultants en interim-managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve intervisieavonden verzorgen, waarbij het team samenwerkt aan thema’s, waar ze als consultant of interim-manager bij hun klanten tegenaan lopen?

Begeleiding Service Delivery Team

Bij de transitie naar een agile ‘way of working’ bij een Rijksoverheidsorganisatie was het onduidelijk wat de rol en positie van een team van Service Delivery Managers daarin zou gaan worden. De organisatie ging BusDevOps werken, waardoor er een nieuwe

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en systemisch leiderschap)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen begeleiden zodat het team zelf zich volledig op de inhoud kan focussen. Maak gebruik van: de uitgangspunten van systemisch leiderschap, de 5

Helikopterview en vergrootglas

In mijn werk maak ik gebruik van zowel een helikopterview als een vergrootglas. Dit helpt mij om zowel de individuele teamleden als het grotere krachtenveld buiten het team in kaart te brengen. Hierdoor kan ik beter begrijpen waar knelpunten zich voordoen en welke aanpak het meest effectief zal zijn om deze op te lossen.

Zakelijk én mensgericht

Ik ben van mening dat een goed functionerend team zowel zakelijke doelen moet realiseren als rekening moet houden met de mens achter de prestaties. Hierdoor kan een team optimaal presteren en worden de talenten en kwaliteiten van de individuele teamleden benut.

Ecologische en systemische principes

Mijn werkwijze is gebaseerd op ecologische en systemische principes, waarbij ik gebruik maak van methoden zoals teamopstellingen, psychodrama voor bedrijven, ACT en solution-focussed coaching & leiderschap. Dit zijn bewezen methoden om teams vitaler te maken en te houden.

Laat mij jouw team (bege)leiden naar grotere prestaties en werkplezier. Mijn unieke aanpak garandeert succes.

Reviews:

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen